Thứ sáu, 22/02/2019

Xem xét kịch bản lễ khai mạc Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018

LSO-Chiều nay (25/7), tại UBND huyện Chi Lăng, Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 họp xem xét kịch bản lễ khai mạc.


Các thành viên Ban Chỉ đạo Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 thảo luận,
góp ý vào kịch bản lễ khai mạc ngày hội

Sau khi nghe đơn vị tổ chức trình bày kịch bản tổng thể lễ khai mạc, các thành viên ban chỉ đạo thảo luận và góp ý về một số nội dung cần thực hiện trong chương trình khai mạc; đề nghị đơn vị tổ chức về thiết kế sân khấu, cổng chào, băng rôn phù hợp với ý nghĩa của ngày hội và mang đậm bản sắc văn hóa của Xứ Lạng; cần bố trí hợp lý gian trưng bày…

Các thành viên ban chỉ đạo cũng thống nhất thời gian tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 vào ngày 18 – 19/8. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 18/8 tại Trung tâm Giới thiệu nông sản huyện Chi Lăng, thôn Than Muội, xã Quang Lang.

Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 có một điểm mới khác ngày hội na của năm trước dự kiến có 40 gian hàng. Người trồng na của 2 huyện: Chi Lăng và Hữu Lũng không chỉ trưng bày sản phẩm mà trực tiếp bán sản phẩm. Qua đó, không chỉ thực hiện quảng bá mà còn tăng lượng tiêu thụ sản phẩm.

LƯU VŨ