Thứ sáu, 22/02/2019

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách

LSO- Thông qua chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người có công với cách mạng về nhà ở, đã có hàng nghìn gia đình trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, làm mới nhà ở. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đã khơi dậy tinh thần tương thân, đoàn kết giúp đỡ của cộng đồng theo đúng phương châm: “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, gia đình đóng góp để xây dựng nhà ở”.

Thực hiện Quyết định số 33, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 22, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, các cấp, ngành đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền văn bản tới từng khu dân cư; xây dựng đề án để triển khai đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở.

Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015, huyện Hữu Lũng là một trong số những huyện thực hiện có hiệu quả chương trình. Giai đoạn 2015 – 2020, huyện Hữu Lũng lập kế hoạch hỗ trợ 780 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Tính đến hết tháng 6/2018, toàn huyện hỗ trợ được 237 hộ, tương đương 30,3% kế hoạch với nguồn vốn  giải ngân đạt gần 6 tỷ đồng. Ông Hoàng Văn Chiến, thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn cho biết: Gia đình tôi rất khó khăn, vừa qua gia đình được hỗ trợ 25 triệu đồng, anh em hàng xóm và bạn bè đã đến giúp đỡ về ngày công, cộng với tích góp của bản thân, tôi đã xây được ngôi nhà cấp bốn có diện tích 75 m2; dự kiến tháng 8/2018, gia đình tôi sẽ được dọn vào nhà mới.

Anh Hoàng Văn Chiến, thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn huyện Hữu Lũng (người bên phải ảnh) tại căn nhà cấp 4 đang trong giai đoạn hoàn thiện

Ở cấp tỉnh, kế hoạch giai đoạn 2015 – 2020 hỗ trợ cho 5.128 hộ, tính đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh hỗ trợ được 1.491 hộ, giá trị thực hiện 211,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân 37,2 tỷ đồng; vốn gia đình tự huy động và dòng họ, cộng đồng giúp đỡ hơn 174,6 tỷ đồng.

Đối với đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công về nhà ở, dù quá trình triển khai có những thời điểm gặp nhiều khó khăn do trung ương chậm bố trí vốn cho đề án. Nhưng nhiều huyện linh hoạt trong việc triển khai như: vận động anh em, gia đình trong dòng họ cho vay tiền không tính lãi, góp công, góp của, hoặc vận động các  mạnh thường quân để các gia đình người có công có thêm nguồn lực cải tạo chỗ ở. Điển hình như huyện Văn Lãng.

Theo đề án, huyện Văn Lãng có 419 hộ gia đình người có công được hỗ trợ về nhà ở với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ hơn 12,2 tỷ đồng. Đến giữa tháng 7/2018, toàn huyện hỗ trợ được 141 hộ, bao gồm 96 hộ xây mới và 45 hộ sửa chữa, trị giá hơn 28,7 tỷ đồng. Trong đó, huyện huy động được 681 triệu đồng từ các mạnh thường quân và hơn 2,82 tỷ đồng từ dòng họ, cộng đồng; các gia đình tự huy động được hơn 21,15 tỷ đồng và Nhà nước hỗ trợ hơn 4,050 tỷ đồng. Huyện đang tập trung hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ để giải ngân nguồn vốn hỗ trợ theo quy định.

Được biết, thực hiện chương trình hỗ trợ người có công về nhà ở, toàn tỉnh có 4.581 hộ được hỗ trợ trong giai đoạn 2013 – 2020,  đến giữa tháng 7/2018, các địa phương hỗ trợ được 962 hộ, giá trị thực hiện hơn 202,1 tỷ đồng. Trong đó ngân sách hỗ trợ hơn 27,9 tỷ đồng; các mạnh thường quân hỗ trợ 1,026 tỷ đồng; huy động dòng họ, cộng đồng tại chỗ được 28,9 tỷ đồng và kinh phí gia đình tự có là hơn 144,3 tỷ đồng.

Việc triển khai hỗ trợ hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng về nhà ở đã giúp các hộ gia đình yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách gắn với xây dựng nông thôn mới.

TRANG NINH