Thứ hai, 18/02/2019

Công bố Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh

LSO-Chiều 27/7/2018, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, tỷ lệ 1/500.


Người dân phường Tam Thanh xem bản đồ chi tiết tại buổi công bố quy hoạch

Theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 6/6/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, vị trí khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc khối 9 và khối 10 phường Tam Thanh; diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 16,143ha; quy mô dân số 3.300 người. Các nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường, cấp điện, thông tin liên lạc.

Việc công bố Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500  nhằm công khai đầy đủ các nội dung quy hoạch điều chỉnh đến các tổ chức, cá nhân liên quan và nhân dân được biết trong quá trình triển khai thực hiện.

TÂN AN