Thứ hai, 18/02/2019
Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh:

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

LSO-Chiều 27/7/2018, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (TC&BVQLNTD) tỉnh Lạng Sơn tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và ký kết quy chế phối hợp theo đề án UBND tỉnh phê duyệt.


Lãnh đạo Hội TC&BVQLNTD đã ký kết quy chế phối hợp
với lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội TC&BVQLNTD tỉnh đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp; kết nạp được 354 hội viên; công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có bước phát triển theo hướng tiến bộ, nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh đã có ý thức hơn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và có trách nhiệm hơn đối với người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững hơn. Tuy vậy, các vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng tiếp tục gia tăng và có tính chất phức tạp hơn; công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng của các cơ quan chức năng còn hạn chế, nhiều vụ vi phạm chưa được phát hiện, hoặc khi được phát hiện chưa được xử lý nghiêm khắc; tỉ lệ khiếu nại của người tiêu dùng còn thấp so với các vụ vi phạm được phát hiện…

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận nhiều nội dung, đồng thời nêu một số kiến nghị góp ý vào hoạt động của Hội TC&BVQLNTD. Cụ thể là đề nghị Hội TC&BVQLNTD tổ chức tập huấn về mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc cho hội viên; tổ chức các hội thảo cần mời toàn bộ hội viên; phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ, trong đó tập trung vào hàng hóa là phân bón nhằm đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Tại hội nghị, Hội TC&BVQLNTD tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh với các đơn vị gồm: Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

ĐỖ HOẠT