Diện tích sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương bị ngập
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 16-26/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3 đã gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất trồng trọt vụ Hè thu, Mùa 2018, đặc biệt đối với sản xuất lúa và rau màu các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra. Tổng diện tích rau màu và lúa Hè Thu, Mùa bị ảnh hưởng đến ngày 30/7 là 134.394 ha.

Tính đến ngày 30/7/2018, do các địa phương chuẩn bị tốt công tác tiêu thoát nước nên diện tích cây trồng bị ngập úng đã giảm đi nhiều. Tổng diện tích lúa  bị ngập đã chăm sóc khôi phục và gieo cấy lại là 78.240,2 ha, diện tích lúa còn bị ngập úng khoảng 7.903,2 ha và có khả năng mất trắng là 25.132,6 ha.

Cụ thể, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có 35.156,4 ha lúa bị ngập đã được chăm sóc và gieo cấy lại, diện tích còn ngập úng khoảng 2.513 ha và diện tích có khả năng mất trắng là 5.617,1 ha. Diện tích rau màu bị ảnh hưởng do mưa lũ 3.823,1 ha. Tỉnh có diện tích lúa đã khắc phục và gieo cấy lại lớn nhất là Nam Định, đạt 23.164 ha; tiếp đến là Hà Nội 3.000 ha, Thái Bình 2.500 ha,…

Các tỉnh Bắc Trung bộ diện tích sản xuất bị ngập đã chăm sóc và gieo cấy lại khoảng 40.912,7 ha lúa. Các tỉnh bị thiệt hại nặng là Nghệ An với 8.100 ha lúa không có khả năng gieo cấy lại do không còn thời vụ, diện tích rau màu bị ảnh hưởng do ngập lụt là 9.202,8 ha.Thanh Hóa còn 8.728 ha lúa bị thiệt hại trên 70%. Diện tích rau màu bị ảnh hưởng 5.209,9 ha.

Với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc bị thiệt hại nhẹ hơn. Trong đó, 2.171,1 ha lúa đã chăm sóc và gieo cấy lại, 1.690,4 ha lúa bị thiệt hại không còn khả năng gieo cấy lại; diện tích lúa còn bị ngập là 5.040,2 ha và 2.964,2 ha rau màu bị ảnh hưởng.

Hiện nay, Cục Trồng trọt đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương các biện pháp kỹ thuật để khắc phục các diện tích lúa và rau màu còn bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất./.