Thứ sáu, 22/02/2019

Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội

LSO-Chiều nay (31/7), Cục Thuế tỉnh sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế đã cung cấp thông tin cho BHXH về 226 doanh nghiệp thành lập đăng ký mã số thuế mới; 133 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh; 172 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; cung cấp hồ sơ quyết toán thuế; cung cấp danh sách 125 doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra. Phía BHXH tỉnh cung cấp đầy đủ số lượng tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH, số lao động tham gia BHXH; số tiền đóng BHXH; số tiền nợ BHXH cho cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã giao nhiệm vụ cho các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế gắn nội dung kiểm tra thực hiện trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế với nội dung kiểm tra thực hiện pháp luật thuế. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ quan trả thu nhập 6 tháng đầu năm 2018 được 116 doanh nghiệp; tổng số lao động tại các đơn vị là 10.241 lao động, trong đó, số lao động được đơn vị trả thu nhập đăng ký tham gia BHXH là 3.794 lao động; số lao động đơn vị trả thu nhập chưa đăng ký tham gia BHXH là 6.447 lao động…

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp. Đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, tập trung hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp giữa cơ quan thuế và BHXH trong 6 tháng cuối năm 2018.

TÂN AN