Thứ tư, 20/02/2019
Xem xét tình hình dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn:

Phấn đấu hoàn thành phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 8

LSO-Sáng nay (2/8), UBND tỉnh họp xem xét tình hình thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Hội nghị tập trung xem xét ba nội dung công việc liên quan đến dự án gồm: tiến độ thực hiện điều chỉnh bổ sung dự án tại đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị, công tác giải phóng mặt bằng đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị, kết quả xử lý các trường hợp vướng mắc, tồn đọng về mặt bằng tại đoạn thành phố Bắc Giang – huyện Chi Lăng và tiến độ thi công đoạn thành phố Bắc Giang – huyện Chi Lăng.

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang khẩn trương rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu đối với dự án. Việc hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng đang được Sở Giao thông – Vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh triển khai khẩn trương, dự kiến hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong tháng 8 này.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị, hiện đã hoàn thành đo đạc kiểm đếm trên 90% khối lượng; các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn đang lập phương án bồi thường, niêm yết công khai theo quy định. Tại đoạn tuyến thành phố Bắc Giang – Chi Lăng, hai huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn đang giải quyết 14 vị trí vướng mắc trên tuyến, dự kiến xử lý xong trong tháng 8.

Việc thi công xây lắp đoạn Chi Lăng – thành phố Lạng Sơn đang được khẩn trương triển khai, có 27 gói thầu đang triển khai thi công với giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt 2.540 tỷ đồng, bằng 40% tổng giá trị xây lắp hợp phần cao tốc.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông – Vận tải khẩn trương trình phương án phân kỳ đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, các nội dung này phải thực hiện xong trong tháng 8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh trình UBND tỉnh dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của ban trong quá trình tham mưu cho tỉnh khi quản lý dự án trước ngày 5/8…

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn khẩn trương trình UBND tỉnh phương án chỉnh tuyến tại một số vị trí của đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng trước ngày 15/8 để UBND tỉnh xem xét quyết định, đồng thời khẩn trương lắp đặt phương án thu phí không dừng tại trạm thu phí xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, huyện Hữu Lũng phải xử lý dứt điểm 7 trường hợp vướng mắc tại nút giao với tỉnh lộ 242 trong tháng 8, các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng và hành phố Lạng Sơn khẩn trương đo đạc, kiểm đếm và lập phương án theo quy định.

CÔNG QUÂN