Thứ năm, 21/02/2019

Trước 31-8, trình Thủ tướng danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp vừa ký công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa trước ngày 31-8-2018.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Công việc này lẽ ra phải được các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện xong trong quý I-2018, song tới nay vẫn còn nhiều nơi chưa trình danh mục để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, sau thời hạn 31-8-2018, nếu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không trình được danh mục sẽ chịu trách nhiệm hành chính trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Hanoimoi