Thứ năm, 21/02/2019

Thu nội địa: Điểm sáng ở thành phố

LSO- Trong 7 tháng qua, thành phố Lạng Sơn là địa bàn có số thu nội địa lớn và tăng cao nhất so với các huyện khác. Theo đó,  7 tháng đầu năm 2018,  thành phố thu thuế nội địa được gần 250 tỷ đồng, đạt gần 65% dự toán tỉnh giao, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2017.

     Tăng cường chống thất thu

Ông Phạm Quang Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cho biết: Trong những năm qua, trên địa bàn nguồn thu mới không nhiều, trong khi chỉ tiêu giao năm sau  tăng hơn so với năm trước 5%. Do vậy, ngoài việc tiếp tục triển khai thu ở những khu vực, khoản thu, sắc thuế như: doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… thì chi cục tập trung vào chống thất thu trên một số lĩnh vực.

Cụ thể, trong năm 2018, Chi cục Thuế thành phố triển khai một số đề án chống thất thu đạt hiệu quả cao như Đề án quản lý thu đối với xây dựng cơ bản. Đây là đề án được Chi cục Thuế thành phố thực hiện đạt hiệu quả cao nhất so với các huyện. Trong 7 tháng đầu năm 2018, riêng số tiền thuế thu từ các doanh nghiệp xây dựng cơ bản vãng lai được gần 5,5 tỷ đồng và thu từ hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân được khoảng 5 tỷ đồng.

Tăng cường quản lý thu đối với những hộ kinh doanh vật liệu xây dựng

Bên cạnh việc thực hiện Đề án quản lý thu đối với xây dựng cơ bản, chi cục cũng thực hiện việc quản lý và thu nợ tiền sử dụng đất đạt kết quả cao nhất (7 tháng thu hơn 26 tỷ đồng); thực hiện giải pháp giám sát và quản lý thu đối với các cơ sở kinh doanh vàng (7 tháng thu gần 5 tỷ đồng, tăng 77,7% so với cùng kỳ). Cùng với đó là quản lý, điều chỉnh tăng thu 50% mức khoán đối với gần 3.900 hộ kinh doanh; rà soát, thu thuế đối với các cá nhân cho thuê tài sản; truy thu thuế đối với các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản; truy thu thuế nợ đọng…Nhờ triển khai thành công các giải pháp chống thất thu ngân sách, trong 7 tháng đầu năm 2018, Chi cục Thuế thành phố đã tạo nguồn thu mới tăng thêm cho ngân sách được gần 50 tỷ đồng.

     Phấn đấu thu đạt và vượt 5% so với dự toán tỉnh giao

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2018, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên giao, chi cục tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành trên địa bàn thực hiện cải cách hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; tập trung thực hiện tốt công tác chống thất thu. Song song với đó, với lợi thế có đến 941 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, chi cục sẽ tiếp tục gặp gỡ, trao đổi để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh  thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế… Cùng với đó, chi cục sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư theo chủ đề năm 2018 đề ra là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Ông Phạm Quang Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cho biết thêm: Năm 2018, dự toán tỉnh giao cho thành phố là 351 tỷ đồng, HĐND, UBND thành phố giao chỉ tiêu 369 tỷ đồng (tăng 5% so với chỉ tiêu tỉnh giao). Là đơn vị chủ công trong công tác thu thuế nội địa, Chi cục Thuế thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành thu vượt dự toán giao.

TRÍ DŨNG