Thứ tư, 20/02/2019

Giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm: Lộc Bình khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

LSO- Năm 2018, UBND huyện Lộc Bình thực hiện giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm của tỉnh là dự án hồ chứa nước Bản Lải và dự án đường đến trung tâm xã Xuân Dương – Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình huyện Đình Lập. Khi mới triển khai, có rất nhiều khó khăn đặt ra nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, Lộc Bình đã đáp ứng được yêu cầu về mặt bằng của chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Trên địa bàn huyện Lộc Bình có hơn 1.000 hộ thuộc 9 xã bị ảnh hưởng bởi hai dự án trọng điểm của tỉnh. Trong đó, diện tích thu hồi phục vụ dự án hồ chứa nước Bản Lải (bao gồm huyện Lộc Bình và Đình Lập) là 1.794 ha; dự án đường đến trung tâm xã Xuân Dương – Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình huyện Đình Lập hơn 77,8 ha.  Do yêu cầu về tiến độ giải phóng mặt bằng gấp, phải thực hiện đồng thời công tác trích đo, thống kê kiểm đếm nhưng công tác cắm mốc và bàn giao mốc giới chưa được đầy đủ, cộng với việc điều chỉnh ranh giới dự án dẫn đến phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần…

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc này, huyện đã xử lý dứt điểm các dự án nhỏ chuyển tiếp để tập trung cho các dự án lớn. Ngoài ra, huyện tăng cường nhân lực, bám sát hiện trường, đặc biệt coi trọng tuyên truyền để tháo gỡ từng phần việc liên quan đến trách nhiệm của huyện. Nhằm tạo mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn vừa thực hiện khâu trích đo, kiểm đếm vừa vận động để bà con giao mặt bằng trước cho nhà thầu.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình chi trả kinh phí đền bù cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án

Đến nay, đối với dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương – Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình huyện Đình Lập, huyện Lộc Bình đã thực hiện kiểm đếm và bàn giao cho chủ đầu tư được 35/46 km, tương đương 76% kế hoạch. Như vậy dự án này cơ bản đáp ứng yêu cầu về mặt bằng phục vụ xây lắp của tuyến đường.

Đối với dự án hồ chứa nước Bản Lải, toàn bộ công tác đo đạc, kiểm đếm khu vực đường công vụ bờ trái, bờ phải, đường điện phục vụ dự án và khu vực xây lắp công trình đầu mối với tổng diện tích hơn 30 ha đã thực hiện xong. Huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu tuyến đường công vụ bờ phải với diện tích hơn 4,8 ha kết nối từ đường tỉnh 237 đến vị trí xây dựng cầu công vụ vượt sông Kỳ Cùng và 4,4 ha đất để xây dựng đường điện phục vụ thi công dự án, hạng mục bờ trái đã bàn giao được 2,05 ha. Như vậy, dự án hồ chứa nước Bản Lải địa bàn huyện Lộc Bình đã bàn giao được 11,2 ha, tương đương 37,3% diện tích thực hiện xây lắp của các hạng mục thuộc cụm công trình đầu mối.

Theo đánh giá của các chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng được yêu cầu tiến độ để ra. Trong năm 2018, huyện phấn đấu cơ bản thực hiện xong giải phóng mặt bằng hai dự án này.

Ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Một trong những yếu tố để công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi chính là tạo sự đồng thuận của người bị thu hồi đất. Giải pháp mà huyện đã tích cực thực hiện là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có biện pháp vận động, tuyên truyền phù hợp.

Chẳng hạn, tại dự án hồ chứa nước Bản Lải, liên quan đến các hộ dân bị ảnh hưởng tại thôn Pò Loỏng, xã Khuất Xá, huyện đã chủ động tổ chức đối thoại với các hộ dân, qua đối thoại nhân dân đã đồng thuận,  ủng hộ. Nhờ đó, đoạn đường công vụ có 66 hộ bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi hơn 4,8 ha đến nay, toàn bộ các hộ đã bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, để công tác giải phóng mặt bằng dự án được thực hiện thuận lợi, việc bàn giao cọc mốc ranh giới thu hồi đất, hướng tuyến xây dựng, phương án giá đất cụ thể, xác định nhu cầu tái định cư cho các hộ dân phải được thực hiện trước một bước.

TRANG NINH