Thứ hai, 25/03/2019

Đề xuất biểu khung giá một số dịch vụ tại cảng biển

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ đã ban hành Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT ngày 1/12/2016 về biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017 (theo hiệu lực của Bộ luật hàng hải 2015) và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 9/12/2016 về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017 (theo hiệu lực của Luật phí, lệ phí).

Tuy nhiên, Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT chưa phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản năm 2015, đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện 2 Quyết định nêu trên còn một số vướng mắc, chưa phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, do vậy cần điều chỉnh lại cho phù hợp tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, cụ thể: Điều chỉnh một số mức giá dịch vụ trong trường hợp cụ thể như: giá dịch vụ cầu, bến phao neo đối với tàu khách và khách du lịch; giá dịch vụ bốc dỡ container nội địa khu vực 1, giá dịch vụ bốc dỡ container xuất nhập khẩu khu vực nhóm cảng biển số 6…); bổ sung một số tuyến dịch vụ hoa tiêu…; quy đổi tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam; bổ sung nguyên tắc điều động tàu lai dắt… cần điều chỉnh thống nhất với các quy định của pháp luật khác có liên quan…

Do vậy, Bộ Giao thông vận tải đề xuất xây dựng Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam thay thế Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT tạo sự hợp nhất nội dung quy định khung giá dịch vụ tại cảng biển.

Khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Theo dự thảo, đối với tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa, khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải được đề xuất như sau:

TT Loại dịch vụ Giá dịch vụ tương ứng
Đơn vị tính Khung giá
Giá

tối thiểu

Giá

tối đa

1 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền vào hoặc rời, di chuyển trong khu vực cảng dầu khí ngoài khơi hoặc di chuyển giữa các cảng dầu khí; mức giá tối thiểu cho một lần dẫn tàu 2.000.000 đồng/lượt dẫn tàu; Đồng/GT/HL 31,50 35,00
2 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại các tuyến dẫn tàu từ vùng đón trả hoa tiêu đến bến cảng: Thị Vải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); Bình Trị, Hòn Chông (tỉnh Kiên Giang); mức giá tối thiểu cho một lần dẫn tàu 500.000 đồng/ lượt dẫn tàu; Đồng/GT/HL 36,00 40,00
3 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại các tuyến dẫn tàu từ vùng đón trả hoa tiêu đến bến cảng: Cửa Lò, Bến Thuỷ (tỉnh Nghệ An); Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá), Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh); Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế); Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi); mức giá tối thiểu cho một lần dẫn tàu 500.000 đồng/ lượt dẫn tàu; Đồng/GT/HL 54,00 60,00
4 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại các tuyến dẫn tàu từ vùng đón trả hoa tiêu đến bến cảng: Định An, tuyến dẫn tàu qua luồng Sông Hậu; mức giá tối thiểu cho một lần dẫn tàu 1.500.000 đồng/lượt dẫn tàu. Đồng/GT/HL 27,00 30,00
5 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền vào hoặc rời, di chuyển trong khu vực dàn khoan dầu khí. Đồng/GT 135,00 150,00
6 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền di chuyển trong cảng có sử dụng dịch vụ hoa tiêu mà khoảng cách dẫn tàu dưới 05 hải lý; mức giá tối thiểu cho một lần dẫn tàu 300.000 đồng/lượt dẫn tàu; Đồng/GT 54,00 60,00
7 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền di chuyển trong cảng có sử dụng dịch vụ hoa tiêu mà khoảng cách dẫn tàu từ 05 hải lý trở lên; mức giá tối thiểu cho một lần dẫn tàu 300.000 đồng/lượt dẫn tàu; Đồng/GT/HL 22,50 25,00
8 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại các tuyến dẫn tàu từ vùng đón trả hoa tiêu đến bến cảng: Vũng Rô (tỉnh Phú Yên), tuyến dẫn tàu Vân Phong, Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh); mức giá tối thiểu cho một lần dẫn tàu 500.000 đồng/lượt dẫn tàu; Đồng/GT/HL 22,50 25,00
9 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với các loại tàu thuyền còn lại; mức giá tối thiểu cho một lần dẫn tàu 500.000 đồng/lượt dẫn tàu; Đồng/GT/HL 22,50 25,00

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo baochinhphu