Thứ tư,  26/02/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tại cửa khẩu Chi Ma

LSO-Sáng nay (17/8), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế về tiến độ thực hiện dự án công trình nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma và kế hoạch tổ chức lễ công bố chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam )– Ái Điểm (Trung Quốc). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Lãnh đạo Đồn biên phòng Chi Ma báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
về hoạt động của hệ thống giám sát an ninh tại công trình
tòa nhà liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, đến nay, công trình nhà kiểm soát liên ngành số 1 Chi Ma đã hoàn thành theo tiến độ đề ra. Các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các công việc liên quan để sớm bố trí cán bộ vào làm việc tại tòa nhà. Một số công việc tồn tại thiếu sót đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện như: mua sắm 2 máy soi hải quan, máy phát điện dự phòng, thu hồi, san ủi giải phóng mặt bằng và chỉnh trang quảng trường tại diện tích đất của Công ty Cổ phần Kinh doanh kho ngoại quan Bắc Kinh.

Về công tác chuẩn bị cho lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc), Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ động triển khai các công việc phục vụ buổi công bố, bao gồm: các điều kiện cơ sở vật chất, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, trang trí, khánh tiết, thông tin, tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan thực hiện …


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với công trình tòa nhà kiểm soát liên ngành số 1, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, các đơn vị: Hải quan, Biên phòng rà soát lại việc bố trí phòng, khu vực làm việc và hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị tại tòa nhà. Về một số khiếm khuyết của công trình, nhà thầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và triển khai khắc phục ngay một số hạng mục công trình, bảo đảm chất lượng trước khi nghiệm thu toàn bộ hoặc từng hạng mục đưa vào khai thác…Tất cả các nội dung nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30/8/2018.

Về kế hoạch, chương trình công bố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau buổi làm việc này, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các ngành, hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn phối hợp với Sở Ngoại vụ trao đổi với phía bạn để thống nhất các nội dung phục vụ buổi công bố cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc).

CÔNG QUÂN