Thứ hai, 25/03/2019

Triển khai nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

LSO-Sáng nay (18/8), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.


Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trung tâm (Hà Nội) có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện toàn quốc có 9.301 HTX nông nghiệp đang hoạt động, trong đó có khoảng 4.400 HTX hoạt động khá, tốt, 3.830 HTX hoạt động trung bình và còn 1.143 HTX hoạt động yếu, kém.

Theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển HTX, thì đến năm 2020 đạt mục tiêu 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Trong đó đối với HTX: duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 HTX nông nghiệp đã được phân loại và đánh gia có hiệu quả năm 2017. Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 1.500 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp còn yếu, kém, phấn đấu có trên 5.400 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; thành lập mới và tạo điều kiện cho 5.200 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đối với liên hiệp HTX: xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp HTX và phấn đấu có trên 50 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh ở một số điểm cầu, các chuyên gia ngành nông nghiệp đã trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm nội dung các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX nêu một số giải pháp để thực hiện tốt Nghị định số 98 của Chính phủ và Quyết định 461 của Thủ tướng Chính phủ, đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đề án phát triển 15.000 HTX; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX và thành viên HTX; tăng cường cán bộ trẻ về công tác tại các HTX nông nghiệp. Phó Thủ tướng yêu cầu: Cần tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh HTX, Hội Nông dân và các ban ngành đoàn thể liên quan từ trung ương đến địa phương trong thực hiện đề án 15.000 HTX. Các địa phương cần xây dựng chương trình hành động, bố trí, huy động các nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các HTX. Bên cạnh đó, chú trọng quản lý nhà nước đối với HTX; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo báo, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình, tôn vinh, khen thưởng các HTX hoạt động hiệu quả, các nhà khoa học, doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

PHÙNG KHIÊM