Các giàn khoan tại mỏ Bạch Hổ do Xí nghiệp Khai thác dầu khí quản lý.

Kể từ khi tấn dầu đầu tiên được khai thác từ đá móng mỏ Bạch Hổ (ngày 6/9/1988), đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã khai thác được hơn 240 triệu tấn dầu từ đối tượng này, mang về cho đất nước hơn 88 tỷ USD.

Đây là thông tin được tiến sỹ Nguyễn Hồng Minh, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam cho biết tại “Diễn đàn Hành trình của trí tuệ, bản lĩnh truyền thống văn hóa Petrovietnam” nhân kỷ niệm 40 năm ngày Thành lập và 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên từ tầng đá móng (6/9/1988-6/9/2018).

Việc phát hiện tầng dầu trong đá móng tại mỏ Bạch Hổ đã làm thay đổi quan điểm tìm kiếm, thăm dò dầu khí truyền thống, hình thành quan điểm thăm dò, tìm kiếm dầu khí mới trong khu vực và trên thế giới, tạo bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.

Kết quả việc khai thác thành công, có hiệu quả thân dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác ở Việt Nam đã sáng tạo, hình thành và khẳng định tổ hợp các giải pháp công nghệ khai thác thân dầu dạng mới, phi truyền thống trên thế giới.

Với tổ hợp các giải pháp này, năng lượng tự nhiên của thân dầu được sử dụng triệt để, hiệu suất quét do bơm ép nước đạt giá trị cao nhất, hệ số thu hồi dầu cuối cùng cao nhất với chi phí phát triển mỏ thấp nhất.

Đặc biệt, việc tìm thấy và khai thác dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ đã mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho ngân sách đúng vào thời điểm đất nước khó khăn nhất.

Theo PVN, áp dụng những quan điểm mới được hình thành qua nghiên cứu mỏ Bạch Hổ, công tác thăm dò dầu khí đã tìm ra 22 mỏ/phát hiện ở Việt Nam có dầu trong móng.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh khẳng định truyền thống vẻ vang 43 năm ngành thành lập PVN và ý chí quyết tâm của “những người đi tìm lửa” trong tìm kiếm, phát hiện và khai thác hiệu quả dầu trong đá móng đã đóng góp quan trọng cho đất nước.

Đây cũng là bài học về vận dụng trí tuệ để giải quyết những khó khăn trong thực tiễn của ngành dầu khí hiện nay; từ đó tạo niềm tin vào năng lực và trí tuệ của đội ngũ lao động dầu khí, về bản lĩnh dám chấp nhận rủi ro vì thành công chung.

Trong giai đoạn này, lãnh đạo PVN nhận thấy văn hoá dầu khí cùng với truyền thống lịch sử của ngành chính là “cái neo” để người lao động “xốc” lại tinh thần và tăng cường sự đoàn kết để vượt qua những thách thức rất lớn trong bối cảnh khó khăn hiện nay, từ đó hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh đã chúc mừng các nhà khoa học là đại diện cho 49 tác giả đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho Cụm công trình “Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các thân dầu trong tầng đá móng granitoit trước Đệ tam bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam”./.