Thứ bảy, 23/03/2019

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Văn Lãng và Cao Lộc

LSO-Hôm nay, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Văn Lãng, Đảng ủy xã Tân Lang, huyện Văn Lãng; Huyện ủy Cao Lộc, Đảng ủy xã Gia Cát, huyện Cao Lộc về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số sở, ngành…


Đồng chí
Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Văn Lãng

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Huyện ủy Văn Lãng cho thấy: thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến nay, 5 nhóm chỉ tiêu của huyện cơ bản đã hoàn thành, một số chỉ têu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu vượt so với nghị quyết gồm: thu ngân sách, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ hộ nghèo; kết nạp đảng viên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể, thu ngân sách của huyện đạt trên 1.000 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 15% so với dự toán tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo của địa bàn mỗi năm giảm trung bình 3%; tỷ lệ che phủ rừng hiện đạt 72,9%. Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đến nay đã kết nạp được trên 450 đảng viên …

Đối với xã Tân Lang, trong 21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, xã đã đạt và vượt 12 chỉ tiêu, 9 chỉ tiêu chưa đạt, thời gian tới sẽ phấn đấu hoàn thành 8 chỉ tiêu.

Theo báo cáo Huyện ủy Cao Lộc, từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, trong số 22 chỉ tiêu đề ra, có 9 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 7 chỉ tiêu thực hiện đạt tiến độ, 4 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội và 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng đang triển khai theo lộ trình, phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ đạt theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, sau nửa nhiệm kỳ, huyện đã đạt được một số kết quả khả quan, trong đó, tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 21,29% (vượt 12,59% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra); tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình mỗi năm 4,19% (chỉ tiêu đề ra giảm 3,5%); hằng năm, toàn Đảng bộ huyện kết nạp trên 200 đảng viên (tỷ lệ kết nạp đảng vượt từ 8 đến 9% chỉ tiêu đề ra)…

Đối với xã Gia Cát, trong số 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, lần thứ XXI đề ra, xã đã thực hiện vượt kế hoạch 11 chỉ tiêu, hoàn thành 5 chỉ tiêu và 1 chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ hộ nghèo của xã trung bình hằng năm giảm 17%.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, làm rõ những nội dung kinh tế – xã hội trong báo cáo giữa nhiệm kỳ của 2 huyện, đồng thời làm rõ các kiến nghị, đề xuất của huyện trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch đất đai, môi trường, xây dựng…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc và các xã: Tân Lang, Gia Cát đạt được. Đồng thời  chỉ ra một số hạn chế, yếu kém các huyện cần khắc phục trong thời gian tới.


Đồng chí
Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy
khảo sát thực địa dự án Đường phục vụ XNK đấu nối
với cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Huyện ủy hai huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trong đó, đối với các chỉ tiêu đã đạt, các huyện tiếp tục thực hiện và phấn đấu vượt chỉ tiêu; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; phát huy và khai thác lợi thế của huyện, đặc biệt là tập trung phát triển thương mại, dịch vụ trong khu kinh tế cửa khẩu; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tập trung, huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; quan tâm, thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, đối ngoại…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: huyện Văn Lãng và Cao Lộc quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Đối với đề xuất, kiến nghị của hai huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Trong chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã khảo sát tình hình thực hiện dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối với cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc).

TRÍ DŨNG