Thứ tư, 20/03/2019

Dự kiến cắt hơn 3.800 giấy phép, giảm kiểm tra hơn 6.000 dòng hàng

Theo báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, các bộ, ngành dự kiến sẽ đơn giản hóa, cắt giảm 3.807 điều kiện kinh doanh trong tổng số hơn 6.200 điều kiện, đạt 61,3% kế hoạch và vượt 11,3% so yêu cầu.

Các bộ có kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa nhiều nhất gồm: Công thương (1.216 điều kiện, đã cắt giảm 675, đạt 55,5%); Y tế (1.871 điều kiện, dự kiến cắt 1.363, đạt 72,85%); Tài chính (370 điều kiện, dự kiến cắt 190, đạt 51,35%),… Hiện cả nước có hơn 9.900 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 120 thủ tục kiểm tra, các bộ đã có kế hoạch cắt giảm 6.003 dòng hàng và 74 thủ tục. Trong đó, có kế hoạch cắt giảm nhiều nhất gồm các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gần 7.700 dòng hàng, dự kiến cắt giảm 5.206); Y tế (năm mặt hàng với 815 dòng hàng áp mã HS, sẽ cắt giảm toàn bộ, chuyển sang hậu kiểm); Công thương (702 dòng hàng, đã cắt giảm 402, đạt 57,3%),… Ðến nay, các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.689 dòng hàng (đạt 34% so với yêu cầu và đạt 28,1% so dự kiến); 30 thủ tục (đạt 50% so yêu cầu và 40,5% so dự kiến).

Theo Nhandan