Chủ nhật, 26/05/2019

Agribank duy trì dịch vụ với khách hàng chưa đăng ký đổi số điện thoại đến ngày 14-11

Từ ngày 15-9 đến hết ngày 14-11-2018, Agribank duy trì tất cả các dịch vụ đối với các khách hàng chưa thực hiện đăng ký chuyển đổi số điện thoại.

Thực hiện Quyết định số 798 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành kế hoạch chuyển đổi mã mạng, để đảm bảo các giao dịch giữa khách hàng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) được thông suốt, Agribank đã công bố phương thức hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ của Agribank chuyển đổi thuê bao di động 11 số sang 10.
Các dịch vụ cần đăng ký chuyển đổi số điện thoại gồm: Thông tin về số điện thoại liên lạc của khách hàng đối với các dịch vụ tài khoản và các dịch vụ khác; các dịch vụ ngân hàng điện tử: Internet Banking, Agribank E-Mobile banking, SMS banking, Bankplus, M-Plus, Dịch vụ Nạp- Rút Ví điện tử, dịch vụ thẻ; dịch vụ nhờ thu tự động và các dịch vụ thông tin tài khoản khác của Agribank.Đối với khách hàng cá nhân, đối với dịch vụ Nạp-rút tiền Ví điện tử, nhờ thu tự động để thanh toán cước điện thoại đối với thuê bao di động trả sau, khách hàng đến chi nhánh nơi đăng ký dịch vụ để thực hiện chuyển đổi:

Với các dịch vụ ngân hàng điện tử (dịch vụ Internet Banking, Agribank E-Mobile banking, SMS banking, BankPlus, M-Plus), khách hàng có thể đến 2.300 chi nhánh, điểm giao dịch trên toàn quốc, riêng dịch vụ thẻ, khách hàng đến chi nhánh nơi đăng ký dịch vụ từ ngày 15-9 đến hết ngày 14-11-2018 để thực hiện chuyển đổi hoặc thực hiện trên các kênh điện tử của Agribank.
Đối với khách hàng tổ chức, Agribank thông báo và hướng dẫn cụ thể để khách hàng thực hiện chuyển đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ trực tiếp tại 2.300 chi nhánh, điểm giao dịch của Agribank nơi khách hàng đăng ký dịch vụ.Agribank cho biết, từ ngày 15-9 đến hết ngày 14-11-2018, Ngân hàng duy trì tất cả các dịch vụ đối với các khách hàng chưa thực hiện đăng ký chuyển đổi số điện thoại. Kể từ 00h00’ ngày 15-11-2018, Agribank sẽ ngừng duy trì dịch vụ đối với khách hàng không thực hiện đăng ký chuyển đổi.

Theo Hanoimoi