Ảnh minh họa

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên dự thầu, huy động được 150 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,02%/năm, tăng 0,52%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/8/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,12%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,12%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 122.911 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX./.