Thứ năm,  17/10/2019

Lạng Sơn sơ kết công tác đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

LSO-Sáng nay (10/10), Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (ĐM&PTDN), Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (ĐMPT&NCHQKTTT) sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 2 ban của tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX); công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện thường xuyên…

Qua đó, toàn tỉnh có 310 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 16% so với cùng kỳ, với tổng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng; thành lập mới 24 HTX, 20 tổ hợp tác.

Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp có vốn Nhà nước được chú trọng, trong đó 5/5 doanh nghiệp có vốn Nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng của năm 2018 cơ bản đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Trong chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh Lạng Sơn chuyển thành công ty cổ phần…

Hội nghị chỉ ra một số nhiệm vụ chưa đạt trong 9 tháng như: một số kiến nghị của doanh nghiệp, HTX chưa được giải quyết kịp thời; một số ban chỉ đạo ĐMPT&NCHQKTTT cấp huyện chưa được kiện toàn kịp thời nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực KTTT chưa thường xuyên, liên tục… Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp trong thời gian tới nhằm đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả KTTT, ĐM&PTDN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện báo cáo; phối hợp với các sở ngành giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp; xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh giai đoạn đến năm 2025; phối hợp với Liên minh HTX, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX, doanh nghiệp để tham mưu cho tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế chính sách có hiệu quả hơn.

Liên minh HTX tiếp tục có phương thức hoạt động cụ thể, thiết thực hơn để hỗ trợ các HTX phát triển; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành phố liên kết mô hình phát triển sản xuất và bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ các HTX vay vốn qua hệ thống ngân hàng.

Sở Tài chính duy trì các hoạt động liên quan đến giá dịch vụ, quản lý giá dịch vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, quy hoạch các loại quỹ đất để tạo quỹ đất phục vụ cho đầu tư các dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đầu tư sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực nông, lâm nghiệp; định hướng các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới có hiệu quả hơn.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX khi có nhu cầu vay vốn.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp, HTX theo thẩm quyền… Các thành viên ban chỉ đạo của hai ban xem xét, thống nhất thành lập một ban là Ban đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể tỉnh. 

  ĐỖ HOẠT