Thứ tư,  12/08/2020

Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

(LSO) – Hiện nay đã bước vào mùa khô hanh, thời điểm dễ xảy ra cháy rừng. Để phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Bình Gia phối hợp với lực lượng chức năng xã Hoàng Văn Thụ tuần rừng

Trên địa bàn huyện Văn Lãng, người dân chủ động các biện pháp PCCCR, ông Liễu Xuân Trường, thôn Manh Trên, xã Trùng Khánh cho biết: Gia đình tôi có gần 2 ha rừng thông và nhận quản lý 4 ha rừng tự nhiên. Để không xảy ra cháy rừng, tôi thường xuyên phát dọn vệ sinh, tuần rừng, thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ và PCCCR; không đốt dọn thực bì, nương rẫy ở gần rừng vào mùa hanh khô. Cùng đó, tôi tham gia tổ PCCCR của thôn để vừa tuyên truyền đến người dân thực hiện các biện pháp PCCCR, vừa sẵn sàng ứng cứu khi cháy rừng xảy ra. Với việc chủ động các biện pháp nên 5 năm trở lại đây, trên địa bàn thôn không xảy ra cháy rừng.

Trên địa bàn huyện Văn Lãng hiện có 40,6 nghìn héc – ta rừng. Để PCCCR hiệu quả, Hạt Kiểm lâm huyện tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp về quản lý, bảo vệ và PCCCR; kiện toàn ban chỉ đạo quản lý bảo vệ và PCCCR cấp huyện, xã; bổ sung, hoàn thiện phương án PCCCR. Cùng với đó, hạt phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị xã, cuộc họp thôn, bản về các văn bản liên quan đến PCCCR.

Ông Phạm Công Định, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Lãng cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR luôn được đơn vị chú trọng. Qua đó, từ đầu năm  đến nay, trên địa bàn huyện không  xảy ra cháy rừng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền tới người dân các văn bản liên quan đến quản lý, bảo vệ và PCCCR.

Tại huyện Đình Lập, công tác này cũng được quan tâm thực hiện. Trong đó, huyện quan tâm kiện toàn ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR cấp xã. Các thôn bản có rừng đều thành lập các tổ đội quần chúng quản lý, bảo vệ và PCCCR; cấp huyện, xã đều có phương án PCCCR;…. Từ đầu năm đến nay, mặc dù trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ cháy rừng tại xã Bính Xá và Đình Lập (thiệt hại 16,5 ha), nhưng do huyện chủ động các biện pháp nên các vụ cháy đều được dập tắt kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. So với cùng kỳ năm 2017, toàn huyện giảm 17 vụ cháy rừng, giảm thiệt hại 45,48 ha rừng.

Hiện toàn tỉnh có 511,148 nghìn héc – ta rừng, thời gian qua, các cấp, ngành và chủ rừng đã chủ động thực hiện tốt phương án bảo vệ rừng, do đó số vụ cháy rừng giảm đáng kể. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ cháy rừng, thiệt hại 38,12 ha, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 21 vụ, giảm 37,24 ha. Để đảm bảo tốt công tác PCCCR, với phương châm “phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, triệt để” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, ngay từ đầu năm 2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ; chú trọng tuyên truyền đến người dân, nhất là các chủ rừng, người dân sống gần rừng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong PCCCR; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp trong việc thực hiện các biện pháp PCCCR.

Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền được 60 cuộc, tuyên truyền lồng ghép được gần 700 cuộc về quản lý, bảo vệ và PCCCR, thu hút gần 40.000 lượt người tham gia; kiểm tra thực hiện quy ước, hương ước thôn bản về PCCCR được gần 1.500 thôn bản; kiểm tra hoạt động của tổ, đội quần chúng bảo vệ và PCCCR được gần 1.400 tổ…

Ông Nông Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR. Trong đó, phối hợp với công an, quân đội, dân quân thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ và PCCCR; phối hợp kiểm tra về công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện của các đơn vị, chủ rừng tại các xã, huyện trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

ĐỖ HOẠT