Thứ ba,  11/08/2020

Vốn tín dụng ưu đãi: Giải ngân nhanh, chất lượng tốt

(LSO) – Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Lạng Sơn tích cực triển khai các chương trình cho vay, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hàng nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách để mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Đại An, huyện Văn Quan trả nợ tiền vay tại điểm giao dịch ngân hàng chính sách

Ông Trần Việt Sơn, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Năm 2018, chi nhánh được Trung ương giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 156 tỷ đồng. Để đẩy nhanh công tác giải ngân, chi nhánh chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thành phố tham mưu cho UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018; chỉ đạo phòng giao dịch các huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt công tác bình xét, giải quyết các thủ tục, hồ sơ vay nhanh chóng.

Từ sự chỉ đạo sát sao, những giải pháp cụ thể được NHCSXH tỉnh triển khai, công tác giải ngân vốn tín dụng ưu đãi được phòng giao dịch các huyện tích cực thực hiện và có những kết quả rõ nét.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Hữu Lũng cho biết: Năm 2018, phòng giao dịch được giao tăng trưởng dư nợ tín dụng 26,758 tỷ đồng, trong 9 tháng qua, đơn vị thực hiện được 25,327 tỷ đồng, hoàn thành 94,7% kế hoạch. Để có được kết quả trên, NHCSXH huyện luôn bám sát định hướng hoạt động của chi nhánh tỉnh, xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, đơn vị giao nhiệm vụ cho từng cán bộ tín dụng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chương trình vốn; tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo các xã, thị trấn giao chỉ tiêu kế hoạch cho các khu, thôn bản; bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn để tổng hợp, triển khai lập hồ sơ giải ngân cho vay, không để tồn đọng vốn.

Tương tự Hữu Lũng, công tác giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi ở các huyện, thành phố cũng đạt kết quả khá tốt. Nhờ đó, trong 9 tháng, toàn tỉnh có 19.452 hộ được vay vốn với số tiền là 715,8 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 2.712,9 tỷ đồng, tăng trưởng 139 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 88% chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ giải ngân, việc quản lý, thu hồi lãi và nợ gốc đến kỳ hạn cũng được chi nhánh kiểm soát chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay, đơn vị luôn chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn bám sát cơ sở để theo dõi, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) phân tích từng khoản nợ quá hạn, phân loại đối tượng có khả năng, không có khả năng thu hồi vốn để áp dụng các biện pháp thu nợ phù hợp. Nhờ đó, 9 tháng năm 2018, doanh số thu nợ của đơn vị đạt 576,6 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi đạt 99%, góp phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn còn 0,09%.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh triển khai 14 chương trình cho vay. Trong đó, vốn ủy thác qua 4 tổ chức hội (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) có tổng dư nợ là 2.709,5 tỷ đồng với 73.289 lượt hộ vay, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác củng cố, kiện toàn các tổ TK&VV, hiện nay, toàn tỉnh có 2.471 tổ TK&VV, trong đó có 2.454 tổ hoạt động khá, tốt (chiếm 99,3%).

Theo kế hoạch, tổng chỉ tiêu tín dụng còn lại từ nay đến cuối năm còn gần 16 tỷ đồng vốn Trung ương. Ông Trần Việt Sơn, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết thêm: Với những kết quả đã đạt được, cùng với việc nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn, đơn vị phấn đấu giải ngân xong trước ngày 31/10. Bên cạnh đó, tích cực huy động vốn thị trường, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV để bổ sung nguồn vốn cho vay, phấn đấu tỷ lệ số hộ tham gia gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV đạt 90% trở lên. Đồng thời quan tâm, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, trả nợ đúng kỳ hạn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

KIM HUYÊN