Thứ tư, 17/07/2019

Hỗ trợ hơn 3.500 thôn đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020. Mục tiêu chung của đề án nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới năm tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn của các khu vực nêu trên.

Trong đó, tại các xã thuộc phạm vi đề án, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm ít nhất 5% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020); đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã thuộc phạm vi đề án tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015.

Ðề án được thực hiện từ năm 2018 đến 2020 với mục tiêu hỗ trợ cho khoảng 3.513 thôn, xóm, ấp, bản của 363 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí tại khu vực của 36 tỉnh phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu của thị trường nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân…

Theo Nhandan