Thứ ba, 21/05/2019

Đẩy nhanh thực hiện công trình 135

(LSO) – Tính đến cuối tháng 10/2018, hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình 135) kế hoạch năm 2018 thực hiện xây lắp chậm; kết quả giải ngân nguồn vốn đạt thấp so với kế hoạch vốn giao đầu năm.

Năm 2018, thực hiện hợp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chương trình 135 toàn tỉnh triển khai xây dựng mới 251 công trình, trong đó, 80% số công trình là làm đường giao thông, còn lại là các công trình thủy lợi, phòng học và nhà văn hóa, với tổng kế hoạch vốn hơn 166 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10, 99% số công trình được triển khai thi công và có 50 công trình hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác. Tuy nhiên tiến độ giải ngân mới đạt khoảng gần 40% kế hoạch vốn, nhiều huyện tỉ lệ giải ngân thấp – dưới 40% kế hoạch vốn giao như: Cao Lộc, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng.

Thi công đường vào thôn Hợp Đường, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng bằng nguồn vốn chương trình 135

Năm 2018, thực hiện hợp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chương trình 135 toàn tỉnh triển khai xây dựng mới 251 công trình, trong đó, 80% số công trình là làm đường giao thông, còn lại là các công trình thủy lợi, phòng học và nhà văn hóa, với tổng kế hoạch vốn hơn 166 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10, 99% số công trình được triển khai thi công và có 50 công trình hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác. Tuy nhiên tiến độ giải ngân mới đạt khoảng gần 40% kế hoạch vốn, nhiều huyện tỉ lệ giải ngân thấp – dưới 40% kế hoạch vốn giao như: Cao Lộc, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng.

Huyện Hữu Lũng năm nay có số danh mục công trình khởi công mới thuộc chương trình lớn nhất tỉnh với 48 công trình. Trong đó, lĩnh vực thủy lợi và trường học mỗi lĩnh vực 2 công trình; nhà văn hóa thôn 1 công trình, còn lại 43 công trình là hạ tầng giao thông, tổng kế hoạch vốn giao là 10,9 tỷ đồng. Tuy nhiên đến đầu tháng 10, khối lượng giải ngân nguồn vốn mới đạt khoảng 1 tỷ đồng. Về thi công xây lắp, đến cuối tháng 10, các công trình đều đang thi công dở dang, giá trị khối lượng ước đạt khoảng 50% kế hoạch.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân tiến độ các công trình thi công chậm và khối lượng giải ngân đạt thấp do các công trình siêu nhỏ (bình quân khoảng hơn 200 triệu đồng/công trình), các đơn vị thi công không thực hiện tạm ứng mà chờ thi công hoàn thành sẽ thực hiện thanh quyết toán một lần. Hơn nữa, hầu hết các công trình đến cuối quý 3 mới khởi công, cộng với thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng tới tiến độ xây lắp.

Một huyện khác có số công trình xây dựng mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 lớn thứ hai trong số 10 huyện của tỉnh là Tràng Định với 44 công trình. Tính đến cuối tháng 10, các công trình thuộc xã đặc biệt khó khăn đã được khởi công xây dựng nhưng tiến độ chậm.

Ông Ngô Văn Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Tràng Định cho biết: Nguyên nhân chậm tiến độ do trong thời gian từ quý 3 thời tiết mưa nhiều, trong khi  đó, các công trình hạ tầng 135 chủ yếu là làm đường giao thông, điều này khiến tiến độ xây lắp bị chậm. Hiện là thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, huyện đang tập trung đôn đốc các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để hoàn thành các công trình.

Tại huyện Lộc Bình, tiến độ thực hiện các công trình 135 đạt khá nhất trong số các huyện, năm 2018, chương trình xây dựng hạ tầng vốn 135 được 22 công trình, với tổng kế hoạch vốn hơn 8 tỷ đồng. Đến nay, đã có 12 công trình hoàn thành đưa vào khai thác, 12 công trình còn lại đang thi công, ước đạt 70% giá trị khối lượng hợp đồng.

Qua thực tế theo dõi, việc triển khai công trình 135 của Lộc Bình được lãnh đạo huyện quan tâm và thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công. Từ tháng 6 của năm trước, việc xác định danh mục và công tác chuẩn bị đầu tư cho năm sau đã được triển khai. Đến cuối năm, cơ bản các công trình đã thống nhất được danh mục và hoàn thành khâu chuẩn bị dự án. Do đó, khi tỉnh phân bổ nguồn vốn cho huyện, huyện chỉ thực hiện khâu phân bổ lại, đồng thời triển khai đấu thầu và ký hợp đồng với các nhà thầu để triển khai xây dựng.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Lộc Bình cho biết: Để sớm hoàn thành các dự án về hạ tầng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban đang phối hợp với các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Khi có khối lượng hoàn thành, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục hồ sơ để giải ngân thanh quyết toán và yêu cầu nhà thầu làm tốt công tác bảo hành công trình. Được biết, đến nay, nguồn vốn chương trình 135 của huyện Lộc Bình đã giải ngân đạt 50% kế hoạch, một số đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình.

TRANG NINH