Thứ năm, 18/07/2019

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của PV Gas tăng 48%

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt mức 48% so với cùng kỳ 2017 với 9.082 tỷ đồng.

Để có được kết quả rất ấn tượng trên, trong 9 tháng qua, PV GAS đã sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 7,2 tỷ m3 khí, gần 1,1 triệu tấn LPG và trên 71.000 tấn condensate, vượt kế hoạch 9 tháng từ 4-54%, tương đương cùng kỳ 2017.

Cùng với đơn vị thành viên, sản lượng LPG mà PV GAS cung cấp ra thị trường trong 9 tháng đạt gần 1,3 triệu tấn, đáp ứng 63% thị phần LPG cả nước. Tổng Công ty cũng bảo đảm việc vận hành hệ thống các công trình khí an toàn, liên tục, ổn định, không để xảy ra bất kỳ sự cố gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của Tổng công ty.

Một trong những tác động liên quan đến trường là thời gian qua, giá dầu trung bình khoảng 71,4USD/thùng, tăng 42% so với kế hoạch, cao hơn 20USD/thùng so với cùng kỳ năm 2017. Điều này đã góp phần giúp PV GAS đã hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu tài chính 9 tháng, mức vượt từ 43-91%, tăng từ 19-50% so với cùng kỳ năm 2017 và đã hoàn thành kế hoạch cả năm.

Trong 9 tháng đầu năm, PV GAS đạt tổng doanh thu 57.646 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch 9 tháng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017.  Lợi nhuận trước thuế đạt 11.280 tỷ đồng, bằng 185% kế hoạch 9 tháng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 9.082 tỷ đồng, bằng 186% kế hoạch 9 tháng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, Tổng Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 4.227 tỷ đồng, bằng 191% kế hoạch 9 tháng, tăng 32% so với cùng kỳ 2017.

PV GAS tiếp tục duy trì tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ở mức cao (21%), trên vốn điều lệ đạt 47%.

Cũng trong thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát tại Tổng Công ty được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo quản lý, bảo toàn và sử dụng vốn hiệu quả. PV GAS cũng đã hoàn thành thanh toán cổ tức 40% vốn điều lệ (20% cổ tức còn lại của năm 2017 và tạm ứng 20% của năm 2018). 9 tháng đầu năm nay, PV GAS đã thực hiện tiết giảm chi phí trên 125 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch 9 tháng và bằng 75% kế hoạch năm.

Hiện nay, PV GAS đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xây dựng phương án thoái vốn của PVN tại PV GAS xuống 65%; xây dựng phương án, định giá tăng vốn của PV GAS tại PVGAS South và PVGAS North lên 51%; hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn của PV GAS tại Gas City (ngày 20/4/2018). Tông Côn ty cũng đang thực hiện các bước để tái cấu trúc cơ quan điều hành Tổng Công ty theo kế hoạch đã được PVN phê duyệt (dự kiến hoàn thành quý IV/2018), đồng thời đang xây dựng phương án tái cấu trúc PV Pipe, PV Coating.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, PV Gas cũng tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội một cách thiết thực, đúng đối tượng. Trong 9 tháng đầu năm, PV GAS dành trên 79 tỷ đồng cho công tác này (bao gồm các đầu việc của năm 2017 chuyển qua và 32,4 tỷ đồng của kế hoạch năm 2018). Công tác an sinh xã hội được Tổng Công ty tập trung tài trợ cho chương trình giáo dục đào tạo, y tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, chương trình đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo.

Theo baochinhphu