Chủ nhật,  19/01/2020

10 tháng, hệ thống Kho bạc Nhà nước từ chối chi hơn 56 tỷ đồng

10 tháng năm 2018, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối chi ước đạt 56,5 tỷ đồng thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư.

Theo số liệu từ KBNN, ước tính đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư.
Cụ thể, vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 giải ngân qua KBNN trên 222.025 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch. Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân trên 220.403 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch. Nguồn thu để lại giải ngân trên 1.621 tỷ đồng, đạt 37,2% kế hoạch.

10 thang he thong kho bac nha nuoc tu choi chi hon 56 ty dong hinh 1
10 tháng, KBNN từ chối chi hơn 56 tỷ đồng. 

 

Bên cạnh đó, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, toàn hệ thống đã từ chối khoảng 56,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định….

Trong chi thường xuyên, dự toán chi năm 2018 của ngân sách nhà nước qua KBNN đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là 976.515 tỷ đồng.

Ước đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát được 671.794 tỷ đồng, đạt 68,8% dự toán.

Cũng trong thời gian này, các đơn vị KBNN phát hiện khoảng 12.250 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 32,7 tỷ đồng./.

Theo VOV