Thứ bảy, 25/05/2019

Số doanh nghiệp mới và vốn tăng mạnh

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 10, cả nước có 13 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 42% về số doanh nghiệp và tăng gần 80% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,7 tỷ đồng, tăng hơn 26%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 là 105 nghìn người, tăng 23,5%.

Trong tháng này, cả nước còn có 3.453 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng hơn 28% so với tháng trước; có 6.684 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm hơn 35%; có 1.771 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm hơn 26%.

Các chỉ số trên cho thấy, các doanh nghiệp tin tưởng vào các giải pháp điều hành hiệu quả của Chính phủ giúp kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng trưởng ổn định, môi trường đầu tư được cải thiện,… Các doanh nghiệp cũng lạc quan về các hiệp định thương mại lớn như CPTTP hay Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sắp được ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn mới.

Hơn 3,1 triệu tỷ đồng bổ sung vào nền kinh tế

Như vậy, tính chung 10 tháng, cả nước có 109.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 9,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Nếu tính cả hơn 2 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2018 là hơn 3,1 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 27.935 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay lên hơn 137,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng năm 2018 là 924,8 nghìn người, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm 2018 là 78.404 doanh nghiệp, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 24.467 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,7% và 53.937 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,6%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2018 là 13.307 doanh nghiệp, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 12.206 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7% và tăng 35,9%.

Theo Nhandan