Chủ nhật,  31/05/2020

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư), trong tháng 10, cả nước có 3.453 doanh nghiệp (DN) quay trở lại hoạt động, tăng 28,1% so với tháng 9 và tăng 159,8% so cùng kỳ năm 2017. Ðây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Về tình hình thành lập DN, cả nước có thêm 13 nghìn DN được thành lập với số vốn đăng ký là 152.541 tỷ đồng, tăng 16,5% về số lượng và tăng 27,9% về số vốn đăng ký so cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2018, cả nước có 109.611 DN thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% về số DN và tăng 9,2% về số vốn đăng ký. Cùng với số vốn đăng ký của các DN mới, nhiều DN đang hoạt động cũng thực hiện tăng vốn để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp nền kinh tế được bổ sung hơn 3,1 triệu tỷ đồng kể từ đầu năm đến nay.

Theo Nhandan