Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 20,8 tỷ USD, giảm 1,5% và trị giá nhập khẩu ước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 6,1%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 10 tháng đầu năm/2018 ước tính đạt 394,11 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 200,27 tỷ USD tăng 14,2% và nhập khẩu ước tính đạt 193,84 tỷ USD tăng 11,8%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2018 ước tính thặng dư 100 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam trong 10 tháng năm 2018 lên 6,42 tỷ USD.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01- 31/10/2018 đạt 27.901 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 31/10/2018 đạt 254.160 tỷ đồng bằng 89,810% dự toán, bằng 86,74% chỉ tiêu phấn đấu (293.000 tỷ đồng), tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2017./.