Thứ tư,  20/11/2019

Định hướng thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Theo đó, giai đoạn 2018-2020, tập trung xử lý vướng mắc, thúc đẩy giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được ký; tiếp tục lựa chọn và chuẩn bị các dự án đầu tư công tốt, bảo đảm không sụt giảm đột ngột vốn đầu tư phát triển sau năm 2020,…

Giai đoạn 2021-2025, ưu tiên sử dụng vốn vay nước ngoài cho các dự án có hiệu quả kinh tế – xã hội, trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, nhất là các dự án có khả năng tạo nguồn thu ngoại tệ trong trung và dài hạn để tăng cường năng lực trả nợ của quốc gia,…

Theo Nhandan