Thứ tư, 20/03/2019

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh

LSO-Sáng nay (16/11), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tiến độ thi công dự án đường giao thông khu phi thuế quan giai đoạn 1 và đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc).


Chủ đầu tư báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện
các hạng mục công trình tại khu phi thuế quan xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng

Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng báo cáo với đồng chí Chủ tịch về tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án đường giao thông khu phi thuế quan

Thực hiện Thông báo kết luận số 397/TB-UBND ngày 29/8/2018 về  kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nêu trên vào ngày 24/8, đến nay, các chủ đầu tư quản lý dự án, UBND huyện Văn Lãng và các Sở, ngành liên quan đã tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông khu phi thuế quan còn 3 hộ khu vực chân núi đá và 3 hộ khu vực mỏ đất đắp phải hoàn thành trước ngày 30/11 này. Đến nay, UBND huyện Văn Lãng vận động tuyên truyền nhưng chưa chấp hành, hiện huyện đã củng cố hồ sơ, quy trình thủ tục và xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công. Đối với đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Việc triển khai xây lắp, các hạng mục đường giao thông khu phi thuế quan đang hoàn thành theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.


Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn báo cáo
với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ thực hiện tại nút giao giữa đường
phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát
Khả Phong (Trung Quốc) với đường Pác Luống-Tân Thanh

Tại dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), tiến độ xây lắp còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đã nêu tại thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Mặc dù chủ đầu tư đã phát động đợt cao điểm 120 ngày đêm thi đua nước rút trên công trường nhưng do thời tiết không thuận lợi, hạng mục nền đường cấp phối đá dăm mới hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Trong khi đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công trình phải xong toàn bộ hạng mục mặt đường bê tông nhựa Asfalt trong tháng 12/2018.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hai dự án phải hoàn thành trong năm 2018, đối với công trình đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tiếp tục bám sát hiện trường, chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thi công, tập trung vật lực, nhân lực để dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Về giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu huyện Văn Lãng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý kí kết, vận động tuyên truyền để các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án đường giao thông khu phi thuế quan giai đoạn 1 bàn giao mặt bằng; nếu các hộ vẫn không hợp tác thì tổ chức bảo vệ thi công để bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Đối với nhiệm vụ quản lý quỹ đất hai bên hành lang của hai dự án, UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Lãng rà soát và phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý và tạo quỹ đất công phục vụ phát triển kinh tế tại khu vực.

CÔNG QUÂN