Thứ năm, 21/03/2019

Cục Thuế và Sở Giao thông – Vận tải Lạng Sơn ký quy chế phối hợp

LSO-Chiều nay (22/11), Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức ký quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Sở Giao thông – Vận tải và Cục Thuế ký kết quy chế phối hợp
giữa hai đơn vị

Theo đó, quy chế quy định cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan trong lĩnh vực tuyên truyền, trao đổi thông tin, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chấp hành pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, chấp hành pháp luật thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể trong công tác tuyên truyền, hằng năm, Sở Giao thông – Vận tải chủ trì, phối hợp Cục Thuế tổ chức tuyên truyền việc thực hiện nghĩa vụ thuế tại hội nghị tập huấn phổ biến văn bản quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Đặc biệt lưu ý tuyên truyền đối với doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải không thực hiện kê khai nộp thuế, hoặc nộp thuế không đầy đủ theo số lượng phương tiện đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, hằng năm Sở Giao thông – Vận tải phối hợp với Cục Thuế rà soát và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị vận tải…

Thông qua việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường giữa hai đơn vị trong quản lý hoạt động kinh doanh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và chấp hành nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với nhà nước. Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao.

TÂN AN