Thứ sáu, 22/03/2019

Thương mại hàng hóa xuất siêu 6,8 tỷ USD

Ngày 29-11, Tổng cục thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện trong 11 tháng xuất siêu 6,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 30,2 tỷ USD.

Tính chung 11 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 63,24 tỷ USD, tăng 17,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 160,39 tỷ USD (chiếm 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 13,4%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước đạt gần 217 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 86,63 tỷ USD, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 130,19 tỷ USD, tăng 12,3%.

Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất

Trong 11 tháng qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 43,7 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng mạnh gần 50%. Tiếp đến là EU đạt 38,2 tỷ USD, tăng 8,8%, trong đó hàng dệt may tăng 9,7%. Trung Quốc đạt 38,1 tỷ USD, tăng 23,2%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng gần 58%. ASEAN đạt 22,7 tỷ USD, tăng 14%, trong đó gạo tăng hơn 107%; sắt thép tăng hơn 40%. Nhật Bản đạt 17,1 tỷ USD, tăng 11,5%, trong đó hàng dệt may tăng 23,2%.Hàn Quốc đạt 16,9 tỷ USD, tăng 24,7%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng hơn 40% và hàng dệt may tăng hơn 30%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 59,7 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó nhập xăng dầu tăng 110%. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 43,5 tỷ USD, tăng 1,7%. Nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 17,5 tỷ USD, tăng 15,2%. Thị trường EU đạt 12,6 tỷ USD, tăng 14,3%. Hoa Kỳ đạt 11,8 tỷ USD, tăng 38,7%, trong đó thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu tăng 185,7%.

Theo Nhandan