Thứ tư, 19/06/2019

Quản lý vốn chính sách: Dấu ấn năm 2018

(LSO) – Năm 2018, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát huy hiệu quả. Qua đó, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Ông Phạm Mạnh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh cho biết: Dấu ấn trong năm 2018 của NHCSXH tỉnh là  chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc đối chiếu, phân loại nợ khách hàng (thực hiện định kỳ 3 năm một lần, đối chiếu 100% hộ vay vốn) và thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngoài ngành, nâng cao hiệu quả quản lý vốn từ cơ sở.

Người dân xã Gia Cát, huyện Cao Lộc sử dụng nguồn vốn phát triển trồng rau màu

Thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh có văn bản triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2018 và chỉ đạo phòng giao dịch các huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Theo đó, các phòng giao dịch huyện đã phân công cán bộ, thực hiện đối chiếu, phân loại nợ theo địa bàn xã, thị trấn và các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Qua đó phân loại khách hàng theo các nội dung có khả năng trả nợ; khả năng thu hồi, nợ đúng đối tượng.

Ông Hoàng Tuấn Nghị, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Văn Quan cho biết: Để làm tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ, phòng giao dịch huyện chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết. Đồng thời phối hợp với UBND các xã thực hiện đối chiếu, phân loại nợ 100% hộ vay, thành phần gồm: các đoàn thể xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ TK&VV, trưởng công an xã, cán bộ NHCSXH, chủ tịch UBND xã là trưởng ban. Nhờ đó, trong năm huyện thực hiện đối chiếu được 7.766 hộ vay, 241 tổ TK&VV, qua đó đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách, giúp chủ tịch UBND cấp xã (thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện) nắm được thực trạng nợ đã cho vay và thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn xã.

Người dân thôn Than Muội, xã Quang Lang sử dụng nguồn vốn phát triển cây na có hiệu quả

Nhờ sự quan tâm, tập trung thực hiện, toàn chi nhánh đã đối chiếu được 73.830 khách hàng, 2.471 tổ tiết kiệm và vay vốn (đạt 100% kế hoạch), với số dư nợ hơn 2.665 tỷ đồng. Qua đối chiếu, phân loại nợ, nợ không có khả năng thu hồi là 2 tỷ đồng, không có trường hợp nào chênh lệch nợ gốc, nợ lãi. Ngoài ra, những tồn tại trong việc quản lý vốn như sổ sách ghi chép chưa khoa học, theo dõi vốn chưa chặt chẽ, nợ xấu, sử dụng vốn sai mục đích…, chi nhánh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện các biện pháp hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Đối với công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, chi nhánh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch về thời gian, nội dung và đối tượng tham gia. Bởi vậy, trước tháng 9/2018, toàn chi nhánh đã hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn, tổ chức được 183 lớp cho hơn 8.000 lượt người là cán bộ tổ chức hội từ cấp huyện đến xã, chủ tịch UBND xã, tổ TK&VV, trưởng thôn… Nội dung tập huấn gồm: hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chính sách vốn, các thông tin về chính sách vốn…qua đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý vốn, nâng cao chất lượng thực hiện tuyên truyền, quản lý vốn ở cơ sở.

Bên cạnh đó, trong năm, NHCSXH còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại 10/10 phòng giao dịch, phúc tra 3 huyện: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định (đạt 100% kế hoạch). Đồng thời kiểm tra việc thực hiện ủy thác cho vay đối với 44 tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện, 110 tổ chức chính trị – xã hội cấp xã, 157 tổ TK&VV, đối chiếu 2.198 hộ vay; kiểm tra được 386 lượt điểm giao dịch…

Từ thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ; tập huấn nghiệp vụ ngoài ngành; kiểm tra giám sát vốn chặt chẽ, toàn chi nhánh đã kiểm soát tốt các khoản nợ. Nguồn vốn cho vay đảm bảo đầu tư đúng mục đích, tránh tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng vốn. Chất lượng quản lý vốn ở cơ sở theo đó được nâng cao, năm 2018, tổng dư nợ tín dụng đạt trên 2.723 tỷ đồng, tăng 150 tỷ đồng so với năm 2017 (đạt 99,9% kế hoạch giao). Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ quá hạn toàn chi nhánh là 2,3 tỷ đồng, chiếm 0,09% tổng dư nợ (giảm 200 triệu đồng so với năm 2017). Tỷ lệ thu lãi đạt 99%, huy động tiết kiệm đạt 100% kế hoạch…

Nhờ việc quản lý hiệu quả, nguồn vốn chính sách đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập và giảm hộ nghèo trong toàn tỉnh.

KIM HUYÊN