Thứ tư, 20/03/2019

Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 11 tháng năm 2018

LSO-Chiều nay (4/12), Ban Chỉ đạo (BCĐ) thu ngân sách tỉnh Lạng Sơn họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 11 tháng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Qua 11 tháng năm 2018, BCĐ thu ngân sách tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; các giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu; chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Các sở, ngành là thành viên BCĐ thu ngân sách tỉnh, BCĐ thu ngân sách các huyện, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu.

Qua đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn 11 tháng được 4.611 tỷ đồng, đạt 73,2% dự toán, bằng 77% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa được 2.202 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán, tăng 3,5% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 2.409 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, bằng 62,6% cùng kỳ.

Tháng 12/2018, BCĐ thu ngân sách tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung chính như: rà soát các khu đất có thể đấu giá, các khoản nợ; đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát kê khai, thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, chống thất thu thuế…

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ thu ngân sách tỉnh; BCĐ thu ngân sách các huyện, thành phố tập trung thảo luận, đánh giá kết quả trong thu ngân sách 11 tháng đầu năm; đồng thời chỉ ra các giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách tháng còn lại.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, phối hợp thu ngân sách từ đầu năm đến nay.

Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu: Trong tháng còn lại của năm 2018, các ngành, các huyện, thành phố tiếp tục đôn đốc, rà soát các lĩnh vực để tập trung thu; rà soát các khoản thu từ đất, đấu giá đất.

Cục Thuế dự kiến chuẩn bị cho hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách, tiếp tục có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để rà soát, đánh giá chính xác các nguồn thu; tăng cường quản lý kê khai các hộ sản xuất kinh doanh, quản lý hoá đơn chứng từ; quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế…

Cục Hải quan tăng cường kiểm tra sau thông quan; tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hoá xuất khẩu. Các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác thu, chống thất thu ngân sách; BCĐ thu ngân sách các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thu ngân sách để thu vượt cao hơn nữa, đồng thời nhanh chóng triển khai rà soát ở các lĩnh vực, qua đó nâng cao hiệu quả thu ngân sách năm 2019.

  TÂN AN