Thứ hai,  01/03/2021

Cao Lộc: Đồng bộ các giải pháp tăng thu

(LSO) – Dự toán được giao cao, trong khi các khoản thu lớn ổn định, không phát sinh nhiều, chính vì vậy, để đảm bảo thu theo kế hoạch, huyện Cao Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng thu.

     Chống thất thu

Để triển khai có hiệu quả, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc chống thất thu.

Ví dụ đối với khoản thu tiền sử dụng đất, những năm trước, việc thu nợ còn rất hạn chế, phần vì đây là khoản thu được nợ trong thời hạn, phần khác do công tác tuyên truyền, vận động thu còn hạn chế. Chính vì vậy, để thu được khoản thu này, Chi cục Thuế huyện đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn vận động các hộ gia đình, trong đó vận động các hộ gia đình đảng viên, công chức, viên chức nộp trước. Kết quả, 11 tháng năm 2018, đã thu được gần 43 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 426% dự toán giao, tăng 29% so với cùng kỳ, trong đó, số thu tăng là do các hộ gia đình nộp tiền sử dụng đất của các năm trước với số tiền gần 16,5 tỷ đồng.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Cao Lộc hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai thuế

Cùng với khoản thu từ sử dụng đất, năm 2018, công tác chống thất thu trên địa bàn huyện còn tập trung vào một số lĩnh vực khác và đem lại những kết quả tích cực. Cụ thể như việc giám sát doanh thu bán hàng, qua đó đã điều chỉnh tăng doanh thu 100 triệu đồng/tháng, tăng thuế khoán đối với 3 hộ kinh doanh với số tiền 1,25 triệu đồng/tháng. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu vận tải, qua đó thực hiện truy thu và phạt 26 chủ xe với số tiền gần 18,5 tỷ đồng…

     Tăng cường quản lý thuế

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cao Lộc cho biết: Bên cạnh công tác chống thất thu được tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt thì công tác quản lý thuế như: tuyên truyền hỗ trợ, kê khai, kế toán thuế, kiểm tra, thu hồi nợ đọng tiếp tục được cơ quan thuế triển khai thường xuyên theo đúng kế hoạch. Trong đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế được duy trì với  nhiều hình thức như: thông qua điện thoại, văn bản cũng như trực tiếp trao đổi, giải đáp vướng mắc tại cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, công tác thu hồi nợ đọng thuế đạt kết quả tích cực, cụ thể: thu hồi nợ đọng thuế của các năm trước chuyển sang là 34 tỷ đồng. Công tác kiểm tra thuế được triển khai đảm bảo kế hoạch đã góp phần tăng thu, cụ thể cơ quan thuế đã kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 26 cuộc, tổng số thuế truy thu và phạt sau kiểm tra là 738 triệu đồng; kiểm tra giải thể 8 doanh nghiệp, số thuế truy thu và phạt 42 triệu đồng…

Từ những giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách đã góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn. Qua 11 tháng năm 2018, tổng thu ngân sách của huyện Cao Lộc được trên 410 tỷ đồng, đạt 143,59% dự toán tỉnh giao, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu trừ phí 53 (phí sử dụng dịch vụ hạ tầng kết cấu cửa khẩu) trên địa bàn được 130 tỷ đồng, đạt 114% dự toán tỉnh giao và tăng 11% so với cùng kỳ. Một số khoản thu, sắc thuế đạt cao như: thu phí 53 tăng 41% so với cùng kỳ; thuế tài nguyên tăng 98%; thuế thu nhập cá nhân tăng 29%; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 517%…

TÂN AN