Chủ nhật,  28/02/2021

Đẩy nhanh tiến độ Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP.

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương, các đơn vị tư vấn hỗ trợ tích cực các địa phương tổ chức xây dựng Đề án, Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP. Đến nay, trên cả nước đã có nhiều tỉnh, thành phố tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biểu dương 22 tỉnh, thành phố đã phê duyệt Đề án, Kế hoạch cấp tỉnh, gồm các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đăk Nông, Hà Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lào Cai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Long. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai giai đoạn II, tỉnh Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Quảng Nam đã bắt đầu triển khai Chu trình OCOP quốc gia (tỉnh Bắc Kạn đã ban hành tiêu chí tạm thời cấp tỉnh và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP ngay trong năm 2018).

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình OCOP theo kế hoạch đã được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tham mưu hoàn thành xây dựng Đề án, Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP để trình UBND tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu.

Đồng thời, kiện toàn tổ chức triển khai Chương trình OCOP theo đúng tinh thần Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cần giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện để chịu trách nhiệm đầu mối triển khai các nội dung, hoạt động của Chương trình OCOP. Bên cạnh đó, sớm tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn sản phẩm lợi thế của từng xã, huyện để xúc tiến triển khai chu trình OCOP, tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh, kịp thời tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia, tham gia cuộc thi đánh giá sản phẩm OCOP quốc gia vào cuối năm 2019.

Ngoài ra, cân đối, bổ sung nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn, các nguồn lực của địa phương, xã hội để triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP. Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về kết quả triển khai Chương trình OCOP tính đến ngày 31/12/2018 trước ngày 10/1/2019.

Theo Chinhphu