Chủ nhật,  07/03/2021

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(LSO) – Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Sở Khoa học – Công nghệ xây dựng văn bản triển khai thực hiện cơ chế chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Qua đó, thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng có vai trò rất quan trọng, giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt về hàng hóa và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm được giao, trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh đã kiểm tra 5 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2020”. Qua đó, nắm bắt kịp thời khó khăn, đề xuất giải pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế địa phương. Ngoài ra, chi cục còn hướng dẫn, hỗ trợ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia dự án thực hiện các nội dung: xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000.

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh kiểm tra, kiểm định về đo lường chất lượng cân cho khách hàng

Đối với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, chi cục phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành lấy 11 mẫu dầu nhờn để gửi thử nghiệm, giám định chất lượng tại tổ chức được chỉ định. Tổ chức khảo sát chất lượng, nhãn hàng hóa đối với 33 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, đồ điện tử, xăng dầu và lấy 31 mẫu để thử nghiệm chất lượng. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ngoài ra, chi cục còn tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong năm, đơn vị tiếp nhận và cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho cá nhân, tổ chức được 414 lô hàng. Trong đó, có 62 lô hàng đồ chơi trẻ em; 148 lô hàng thép xây dựng và 199 lô hàng đồ điện các loại; đã hủy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với 5 lô hàng.

Về công tác quản lý đo lường, thực hiện tốt công tác quản lý các điểm cân đối chứng trong tỉnh. Từ đầu năm đến hết tuần đầu của tháng 12/2018, tổng số mã cân đã sử dụng là 12.164 mã, trong đó, mã cân đúng là 11.960, mã cân sai là 204 mã (so với cùng kỳ năm 2017 mã cân sai giảm 29 mã cân). Đồng thời kiểm tra, giám sát đối với các phương tiện đo lường khác của các cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành như: công tơ điện, đồng hồ đo nước…

Ông Trần Quốc Anh, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh cho biết: Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh năm 2018 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân; hạn chế buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ định lượng và chống gian lận thương mại.

Không những vậy, chi cục còn làm tốt công tác phối hợp với Hội Tiêu chuẩn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Hội Nông dân tỉnh khảo sát thị trường, tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người tiêu dùng trong việc nhận biết mã số mã vạch, hàng thật, hàng giả.

TRANG NINH