Thứ hai,  08/03/2021

Thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh: VGP/Mai Trinh

Tối 18/12, tại Hà Nội, IAV đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống thị trường bảo hiểm Việt Nam (18/12/1993-18/12/2018) và kỷ niệm Ngày thành lập IAV (24/12/1999- 24/12/2018).

“Thị trường Bảo hiểm Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã khắc phục những khó khăn, nắm bắt được cơ hội, tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của năm 2018”, ông Trần Vĩnh Đức, quyền Chủ tịch IAV cho biết.

Doanh thu tiếp tục tăng trưởng cao hơn năm trước, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng của nền kinh tế và xã hội. Theo thống kê của IAV, năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 45.000 tỷ đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.000 tỷ đồng.

Năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng tài sản ước đạt 384.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 302.000 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 81.000 tỷ đồng.

Về tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 248.000 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 76.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và được khách hàng tin cậy. Về chi trả quyền lợi bảo hiểm, cả thị trường năm 2018 ước chi 36.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi 17.000 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi 18.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm đã tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội. Tổng vốn đầu tư ước đạt 319.000 tỷ đồng, tăng trưởng 29%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước thông qua việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm như hưu trí tự nguyện, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng,…

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2018, ngành bảo hiểm còn tồn tại một số hạn chế như: Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn chưa có sự hợp tác tốt trong việc chia sẻ thông tin khách hàng; vẫn còn hiện tượng cạnh tranh chưa lành mạnh giữa các doanh nghiệp; chất lượng nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp chưa đồng nhất…

Theo Baochinhphu