Thứ hai,  21/10/2019

Thành phố Lạng Sơn xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc

(LSO) – Sau khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới, Thành ủy Lạng Sơn đã ban hành 10 chỉ thị, 4 nghị quyết chuyên đề, 3 chương trình hành động để lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP – AN). Qua đó, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng được củng cố, tăng cường.

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh, có diện tích tự nhiên 78,11 km2, gồm: 5 phường nội thành và 3 xã ngoại thành. Để xây dựng KVPT vững chắc, cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp xây dựng KVPT.

Dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn huấn luyện bắn súng

Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: Để nâng cao hoạt động KVPT, cơ quan quân sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc gắn kết giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường, củng cố tiềm lực QP – AN trong quy hoạch tổng thể của thành phố. Hằng năm, cơ quan quân sự, công an xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến; đồng thời, thành phố chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, chiến đấu trị an, kết hợp với diễn tập phòng, chống cháy rừng, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Trong 10 năm qua, nguồn ngân sách thành phố chi trên 30 tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng, trang thiết bị, đầu tư hạ tầng khu diễn tập, thao trường, cơ sở vật chất. Hiện nay, tổng số dân quân tự vệ chiếm 2% tổng dân số thành phố, đảng viên đạt 28,9%, đã thành lập được 3 chi bộ quân sự xã, phường. Lực lượng dự bị động viên đảm bảo giao nguồn cho 9 đầu mối với 16 đơn vị, biên chế của các đơn vị dự bị động viên đạt 90,02%; công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Thành phố đã tổ chức thành công 1 cuộc diễn tập KVPT, 1 cuộc diễn tập phòng, chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn; các xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu trị an được 16 lượt, đạt 100% kế hoạch. Qua đó, rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, là cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc.

Cùng đó, Hội đồng giáo dục QP – AN thành phố tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng QP – AN cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, làm cơ sở nâng cao tiềm lực chính trị, xây dựng thế trận “lòng dân” ngày càng vững chắc. Từ năm 2008 đến nay, toàn thành phố bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 1 (3 đồng chí), đối tượng 2 (25 đồng chí), đối tượng 3 (269 đồng chí), đối tượng 4 (1.850 đồng chí), đối tượng 5 (1.964 đồng chí), các đối tượng khác (1.088 đồng chí); bồi dưỡng tại các xã, phường 2.240 đồng chí, đạt 91%; giáo dục QP – AN cho 62.526 học sinh, sinh viên, đạt 97%… Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về xây dựng KVPT, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thời gian tới, Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trong KVPT của thành phố. Nhất là chú trọng xây dựng các công trình phòng thủ, phòng ngự, sử dụng hệ thống hang động, điểm cao làm căn cứ chiến đấu, tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc.

NÔNG ĐÌNH QUANG