Thứ ba,  31/03/2020

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính thu hút đầu tư nông nghiệp

Việc cắt giảm thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp có liên quan tới nhập khẩu hàng hóa.

Năm 2018, Bộ NN&PTNT thực hiện cắt giảm 173 trên tổng số 345 điều kiện; cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng. Việc cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa xuất – nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính có liên quan tới nhập khẩu hàng hóa.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh cũng như cắt giảm các thủ tục hành chính, là một trong những công việc trọng tâm của Bộ nhiều năm gần đây và tiếp tục được thực hiện trong năm 2019. Đến nay, các đơn vị liên quan đến thủ tục hành chính đều được giao thực hiện công việc này và đây là công việc thường xuyên, bắt buộc phải làm.

bo nn&ptnt tiep tuc cat giam thu tuc hanh chinh tang thu hut dau tu nong nghiep  hinh 1
Đơn giản hóa thủ tục tạo lực hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp.

Các thủ tục hành chính, điều kiện cắt giảm đầu tư kinh doanh đều thể hiện trong văn bản pháp luật. Việc thực hiện cắt giảm này phải bắt đầu từ nhận thức của cán bộ công chức, từ các cấp lãnh đạo sau đó được thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật. Việc cắt giảm này có sự phản biện của xã hội, các cộng đồng doanh nghiệp để bảo đảm thực chất góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho nông nghiệp cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

“Cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi trước hết là cải cách các thủ tục hành chính, chuyển từ kiểm soát đánh giá các mặt hàng xuất nhập khẩu từ tiền kiểm sang đánh giá rủi ro và hậu kiểm là chính. Cùng với đó, tiếp tục cung ứng các dịch vụ hành chính mức độ 4 thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ 1 cửa của Bộ NN&PTNT và 1 cửa liên thông với hải quan, từ đó để giảm hơn nữa các thủ tục và nâng cao môi trường, giảm chi phí cho doanh nghiệp và minh bạch cũng như giảm những cơ hội có phát sinh tiêu cực và những nhiễu trong việc quản lý Nhà nước”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định./.

Theo VOV