Thứ hai,  18/11/2019

Thu nội địa: Tiếp đà tăng trưởng

(LSO) – Năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp thu nội địa trên địa bàn tỉnh vượt trên 2 nghìn tỷ đồng. Đây là số thu ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác thu ngân sách của tỉnh.

     Dấu ấn chống thất thu

Dự toán thu ngân sách năm 2018 của tỉnh được Bộ Tài chính giao là 1.796 tỷ đồng, UBND tỉnh giao phấn đấu 2.196 tỷ đồng. Đây là số thu giao cao hơn hẳn những năm trước (năm 2016 giao 1.090 tỷ đồng; năm 2017 giao 1.700 tỷ đồng). Số thu được giao cao hơn, trong khi đó, những khoản thu lớn, ổn định, không phát sinh nhiều. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ thì công tác chống thất thu được Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố và cơ quan thuế quan tâm chỉ đạo sát sao.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh giải đáp chính sách thuế cho người nộp thuế.

Nổi bật trong công tác chống thất thu ngân sách năm 2018 là chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải vãng lai. Ông Hoàng Liên Sơn, Trưởng Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Để chống thất thu trong lĩnh vực này, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường triển khai đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải, Cục Thuế tỉnh còn phối hợp với các ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra chống thất thu vận tải. Qua tuyên truyền, kiểm tra, bên cạnh một số hộ kinh doanh bắt buộc đăng ký kê khai nộp thuế theo đúng quy định, một số hộ kinh doanh vận tải khác đã chủ động đến cơ quan thuế kê khai nộp thuế. Qua đó, lập bộ quản lý 599 xe với số tiền 270 triệu đồng/tháng, thu thuế phát sinh 992 xe với số tiền 1.126 triệu đồng.

Cùng với chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, năm 2018, công tác chống thất thu ngân sách còn được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực khác và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân đã thu được 1.172 công trình với số thuế 7.850 triệu đồng; lĩnh vực thu mua nông, lâm sản được 94 hộ với số thuế 180 triệu đồng; dịch vụ nấu cỗ lưu động được 58 lượt với số thuế trên 90 triệu đồng; rà soát hộ khoán đưa vào quản lý thuế tăng 1.250 hộ, tăng thuế phải nộp hằng tháng lên 660 triệu đồng so với tháng 12/2017… Thông qua việc đẩy mạnh công tác chống thất thu không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế (NNT).

     Đồng bộ quản lý thuế

Cùng với tăng cường chống thất thu, cơ quan thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế. Trong đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT sớm được triển khai thực hiện. Ông Nông Thế Dương, Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT, Cục Thuế tỉnh cho biết: Cơ quan thuế đã phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông được gần 400 lượt tin, bài, ảnh; phối hợp với cơ quan tuyên giáo tuyên truyền 23 cuộc (6 hội nghị, 17 tin, bài); cấp phát hơn 5.000 tài liệu về thuế cho NNT… Đồng thời, cơ quan thuế tổ chức định kỳ mỗi quý một lần hội nghị đối thoại chính sách thuế tại Cục Thuế tỉnh cũng như các chi cục thuế.

Công tác hỗ trợ kê khai, kế toán thuế; thanh, kiểm tra thuế được triển khai đồng bộ. Cụ thể, hết tháng 11/2018, đoàn kiểm tra liên ngành do cơ quan thuế chủ trì đã thanh tra 77 doanh nghiệp, tăng thu gần 6 tỷ đồng, giảm lỗ trong báo cáo tài chính trên 51,5 tỷ đồng; kiểm tra tại trụ sở 238 doanh nghiệp, trong đó kiểm tra theo kế hoạch 230 đơn vị, kiểm tra chuyển tiếp 8 đơn vị, tăng thu trên 13,5 tỷ đồng; xử lý sai phạm về chấp hành các quy định sử dụng hóa đơn đối với 2 doanh nghiệp, tăng thu gần 70 triệu đồng, 9 cá nhân kinh doanh tăng thu trên 45 triệu đồng; kiểm tra chuyên đề hóa đơn tại trụ sở người nộp thuế 54 hồ sơ, phát hiện sai sót 9 hồ sơ, xử phạt 20 triệu đồng….

Ông Lê Công Mai, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Từ các giải pháp đồng bộ đã góp phần quan trọng vào việc tăng thu ngân sách. Qua 11 tháng năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn được 2.179 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 99,2% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Cả năm 2018, tổng thu nội địa ước được 2.613 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán  giao.

TÂN AN