Thứ tư,  13/11/2019

Phát triển Khu kinh tế Vân Đồn mang tầm khu vực

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, xác định mục tiêu phát triển KKT Vân Đồn trở thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh mang tầm khu vực.

Phát triển Khu kinh tế Vân Đồn mang tầm khu vực

Phối cảnh khu kinh tế Vân Đồn. 

 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, KKT Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh. Đồng thời là trung tâm kinh tế và văn hoá của khu vực với trọng tâm phát triển là ngành dịch vụ và các ngành nghề mới, công nghệ mới, trình độ cao, trọng tâm là dịch vụ logistics, du lịch cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại mang tầm quốc tế, công nghiệp công nghệ cao; trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo và giao thương quốc tế của khu vực.

Bên cạnh đề ra mục tiêu tổng quát, Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể KKT Vân Đồn cũng xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh.

Theo đó cũng xác định, mục tiêu đến năm 2050, xây dựng và phát triển KKT Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cụ thể, về mục tiêu kinh tế xác định KKT Vân Đồn đến năm 2050 trở thành trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ, đồng thời trở thành trung tâm kinh doanh thương mại quốc tế của khu vực.

Về mục tiêu xã hội đến năm 2050, xác định phấn đấu là thành phố hiện đại, thông minh, là điểm đến hấp dẫn thu hút người dân đến sinh sống, làm việc và vui chơi hoà hợp với thiên nhiên.

Đồng thời, Quy hoạch KKT Vân Đồn đến năm 2050 cũng xác định bảo đảm môi trường sạch dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, Quyết định phê duyệt của Thủ tướng cũng đưa ra các định hướng cụ thể phát triển các ngành, lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, các lĩnh vực xã hội, khoa học công nghệ, hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Quy hoạch tổng thể phát triển KKT Vân Đồn dựa trên bốn quan điểm phát triển, gồm:

Thứ nhất, phát triển kinh tế – xã hội tại KKT Vân Đồn nhanh và bền vững, dựa trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của Vân Đồn; chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến; phát huy nội lực và thu hút ngoại lực.

Thứ hai, phát triển cần mang tính đột phá, tập trung vào các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh, mang lại lợi ích kinh tế – xã hội, nhưng phải tuân thủ các quy định về môi trường và bảo đảm an sinh xã hội theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Thứ ba, nguồn lực chủ yếu để phát triển, nhất là phát triển khu vực dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển khu vực sản xuất, dựa trên việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong nước và ngoài nước.

Cuối cùng, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm lợi ích quốc gia, với giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội; đồng thời với bảo vệ môi trường, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại.

Theo Nhandan