Thứ bảy,  14/12/2019

Tập trung nguồn lực bảo vệ môi trường

(LSO) – Nhiều năm nay, công tác bảo vệ môi trường luôn được tỉnh chú trọng thực hiện. Kinh phí từ ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp môi trường tăng dần hằng năm đúng theo Nghị quyết số 41-NQ/TW, bảo đảm không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách nhà nước. Tổng kinh phí đầu tư từ năm 2008-2018 khoảng 634.712 triệu đồng.

     Đầu tư khoa học và đào tạo nguồn nhân lực

Theo Sở Tài chính, việc quản lý và sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường được tỉnh thực hiện theo đúng mục đích. Trong đó, công tác đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cũng được tập trung triển khai. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các ngành liên quan triển khai ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ nhằm mục tiêu xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, năng lượng; ứng dụng và phát triển công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 46 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như: Ứng dụng công nghệ chế phẩm vi sinh EM hữu hiệu phục vụ xử lý rác, chất thải; nghiên cứu các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; mô hình sản xuất chế phẩm sinh học từ cây ký ninh và thử nghiệm ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, xử lý môi trường; ứng dụng công nghệ sinh học xử lý chuồng trại chăn nuôi,…

Các kết quả nghiên cứu đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, tận thu nguồn nguyên liệu để tái sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn các đề tài về bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu như: nghiên cứu đánh giá thực trạng quần thể loài cá cóc Mẫu Sơn, nghiên cứu lựa chọn một số giống lúa chịu hạn phù hợp với điều kiện canh tác; tuyển chọn cây trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh trám đen…

Lò đốt rác công nghệ Nhật Bản do Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh đầu tư

Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường được quan tâm. Hằng năm, UBND tỉnh đều có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo các lớp đại học, sau đại học chuyên ngành về môi trường. Từ năm 2009 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức hơn 100 lớp tập huấn về môi trường cho hơn 9.000 lượt người tham gia. Đặc biệt, hệ thống giáo dục từ mầm non đến các trường phổ thông đã triển khai nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình “Trường học xanh – sạch – đẹp”,  ”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học công viên”. Việc lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học ở các bậc học, cấp học, bước đầu đem lại hiệu quả tốt trong việc hình thành thói quen, hành vi giữ gìn và bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ.

     Huy động nguồn lực xã hội hóa

Cùng với nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường luôn được tỉnh đẩy mạnh, đã xây dựng các mô hình cộng đồng dân cư tự quản, các tổ, đội vệ sinh môi trường; thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng, thực hiện các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường. Đến nay, các mô hình này đều phát triển và hoạt động có hiệu quả trên toàn tỉnh từ thành thị đến nông thôn.

Nguồn lực tài chính từ các thành phần kinh tế đầu tư cho bảo vệ môi trường cũng tăng trong thời gian gần đây, thông qua việc các doanh nghiệp tham gia thực hiện hoạt động thu gom, xử lý rác thải, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Đến hết năm 2018, số tiền các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản ký quỹ khoảng 48 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh tạo điều kiện thu hút 15 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Điển hình là Công ty TNHH Huy Hoàng, HTX Đồng Tâm; Công ty TNHH xây dựng Thành Linh; HTX xây dựng và môi trường, HTX Tiến Đạt…

Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thời gian tới, sở sẽ phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư xã hội thực hiện công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

YÊN SƠN