Thứ tư,  08/07/2020

Sản xuất nông nghiệp: Dấu ấn tăng trưởng năm 2018

(LSO) – Năm 2018, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt được những kết quả tích cực, cơ cấu ngành nông lâm nghiệp chiếm khoảng 20% trong cơ cấu tổng sản phẩm (GRDP) chung toàn tỉnh. Trên đà tăng trưởng, ngành nông nghiệp đề ra mục tiêu cho năm 2019, đó là phấn đấu mức tăng trưởng GRDP toàn ngành tăng hơn năm 2018 từ 3 – 3,5%.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp đạt 6.430 tỷ đồng, tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng so với năm 2017.

Ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) khẳng định: Năm 2018, tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp đạt cao nhất từ trước đến nay. Đầu năm 2018, mục tiêu đề ra là phấn đấu giá trị sản xuất trên 1 ha đạt khoảng 70 triệu đồng, nhưng thực tế, kết quả đạt cao hơn (khoảng 75 triệu đồng/ha, có sản phẩm còn đạt khoảng 80 triệu đồng/ha). Chính điều này đã góp phần nâng tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp lên cao.

Theo ông Lý Việt Hưng, dấu ấn của việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp ngày càng rõ nét hơn. Hiện giá trị của hầu hết các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đã tăng lên. Điển hình như: sản phẩm na quả của huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, giá trị sản phẩm đặc sản này năm 2018 lần đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ đồng (sản lượng đạt trên 30 nghìn tấn quả), tăng hơn 200 tỷ đồng so với năm 2017.

Lãnh đạo các sở, ngành tham quan mô hình chuyên canh quýt ở Bắc Sơn

Không chỉ na, một số sản phẩm nông nghiệp khác như: quýt vàng Bắc Sơn, hồng Bảo Lâm, hồng Vành Khuyên, chanh rừng Mẫu Sơn… giá trị đều tăng cao hơn. Bên cạnh những loại cây ăn quả, giá trị sản xuất lâm nghiệp cũng đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi cũng tăng trưởng khá cao. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, giá trị sản phẩm chăn nuôi chiếm khoảng 26% giá trị sản xuất toàn ngành.

Đạt được kết quả nêu trên là do tỉnh đã xây dựng và phát huy hiệu quả vùng sản xuất chuyên canh tập trung các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: vùng chuyên canh một số loại cây ăn quả (na, quýt, hồng…); vùng trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã: Gia Cát, Tân Liên của huyện Cao Lộc và một số xã ở thành phố Lạng Sơn; vùng chuyên canh hồi (ở Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng, với tổng diện tích khoảng 34 nghìn héc ta); vùng trồng thạch đen (Tràng Định); vùng trồng thông (Đình Lập, Lộc Bình)… Bên cạnh việc quy hoạch vùng sản xuất, năm 2018 cũng là năm mà lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm, trong đó đẩy mạnh việc liên kết với các doanh nghiệp thu mua…

Năm 2018, tỉnh tiếp tục tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng, một số huyện như: Văn Lãng, Bắc  Sơn cũng tổ chức ngày hội giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của mình. Ngoài quảng bá, để khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tỉnh còn tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương trong khu vực. Tại các hội nghị này, tỉnh đã ký kết được với một số doanh nghiệp và siêu thị lớn, qua đó họ đã cam kết thu mua một số loại sản phẩm nông nghiệp như: na, hồng, rau, hồi… Năm 2018, tỉnh đã tham gia nhiều hội chợ về nông nghiệp tại các tỉnh, thành trên cả nước. Cách làm đó đã góp phần quan trọng vào việc tạo lập cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, đặc sản của Lạng Sơn. Đặc biệt, sau những sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể như: hồi, na, hồng, quýt… năm 2018, một số sản phẩm nông nghiệp của Lạng Sơn như: khoai lang Lộc Bình, cao khô Vạn Linh… đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Mục tiêu mà ngành nông nghiệp tỉnh đặt ra trong năm 2019 là phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt từ 3 – 3,5% so với năm 2018. Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp trong cơ cấu GRDP chung toàn tỉnh chiếm khoảng 21%. Giá trị sản xuất đạt 85 triệu đồng/ha và tổng sản lượng lương thực trên 300 nghìn tấn…

Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục chọn lựa một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh đưa vào sản xuất. Đó là tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh của một số loại cây ăn quả đặc sản như: na, quýt, hồng, mở rộng diện tích trồng mới ở những nơi có điều kiện, khuyến khích bà con trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi.

Nhiệm vụ trọng tâm mà ngành nông nghiệp tỉnh đề ra trong năm 2019, đó là tiếp tục tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết. Cụ thể là tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, ngành tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

LƯU VŨ