Thứ ba,  22/10/2019
Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn:

Tổng kết công tác năm 2018

LSO-Sáng 15/1/2019, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn tặng hoa
chúc mừng 2 hội viên mới

Trong năm 2018, đội ngũ doanh nhân trẻ Lạng Sơn đã nỗ lực không ngừng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động trong sản xuất, kinh doanh; tổng doanh thu trên 7.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 500 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.  Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi tổng kết, Hội Doanh nhân trẻ đã phát động phong trào đóng góp cho chương trình “Tết vì người nghèo” được 408 triệu đồng, chung tay cùng các cấp, các ngành hỗ trợ gia đình chính sách đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tại hội nghị, các hội viên thống nhất bổ sung 1 thành viên vào ban chấp hành và kết nạp thêm 2 hội viên mới.

ANH DŨNG