Thứ bảy, 25/05/2019

Phát triển giao thông nông thôn ở Văn Lãng: Hiệu quả từ một nghị quyết

(LSO) – Sau hai năm thực hiện Nghị quyết 56, ngày 16/12/2016 của HĐND huyện Văn Lãng về phê chuẩn đề án phát triển giao thông nông thôn huyện giai đoạn 2016-2020; với những giải pháp được triển khai đồng bộ, thực hiện lồng ghép các nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các xã đưa chương trình phát triển giao thông nông thôn trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành hằng năm; gắn với đó là đẩy mạnh phổ biến ý nghĩa, các mục tiêu nghị quyết đặt ra tới các khu dân cư để nhân dân hiểu, đồng thuận.

Thụy Hùng là xã biên giới có hệ thống hạ tầng giao thông còn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình triển khai nghị quyết, xã đã xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định nhu cầu mục tiêu và thống nhất chủ trương lồng ghép các nguồn lực để triển khai có hiệu quả.  Hằng năm xã đặt chỉ tiêu bê tông hóa 1 km đường ngõ xóm và thực hiện duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trục xã để vận hành có hiệu quả. Đến nay sau 2 năm thực hiện, xã đã cứng hóa được hơn 4,4 km đường ngõ xóm, vượt hơn 200% kế hoạch đề ra, nhân dân góp hơn 300 triệu đồng và gần 2.000 ngày công để làm đường (riêng năm 2018 dân góp gần 200 triệu đồng để mua vật liệu).

Người dân xã An Hùng tham gia cứng hóa đường giao thông nông thôn năm 2018

Đến hết 2018, hệ thống đường ngõ xóm của xã được cứng hóa đạt 65,6%. Ngoài ra, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh, lồng ghép với chương trình 135 xã đã cứng hóa thêm được 5 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài gần 3 km, giá trị công trình hơn 4 tỷ đồng. Nhờ đó, hạ tầng giao thông được cải thiện rất lớn.

Một đơn vị khác thực hiện Nghị quyết 56 của huyện có hiệu quả là xã Tân Mỹ, với phương pháp triển khai đồng bộ, nhận được sự hưởng ứng của nhân dân, 2 năm qua xã đã cứng hóa được 7,5 km đường ngõ xóm, vượt gần 200% (kế hoạch đề ra hàng năm xã phấn đấu cứng hóa 2 km đường ngõ xóm) huy động trên 500 triệu đồng tiền mặt và hơn 3.200 ngày công để làm đường.

Ông Hứa Văn Bình, thôn Còn Ngòa, xã Thụy Hùng cho biết: Nhu cầu làm đường của thôn rất lớn, nhất là đường trục thôn và đến các nhóm hộ. Trong 2 năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ của huyện về xi măng và thông qua các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, đến nay giao thông của thôn cơ bản được cứng hóa giúp cho hoạt động giao thương, đi lại của người dân được thuận lợi hơn rất nhiều.

Trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện đề án phát triển giao thông, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều hoàn thành vượt kế hoạch. Cụ thể, đường trục xã được cứng hóa bình quân trong 2 năm qua thực hiện 10,78 km/năm (chỉ tiêu nghị quyết đặt ra là 7,2 km); đường trục thôn kế hoạch đặt ra là 25,8 km/năm, thực tế thực hiện được 33 km/năm; 95% số xã có đường đến trung tâm đi lại được 4 mùa và 50% số thôn bản ngõ xóm không lầy lội về mùa mưa, đạt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 56 của HĐND huyện, cái được lớn nhất là người dân đã thay đổi nhận thức trong việc đầu tư thực hiện các công trình giao thông phục vụ dân sinh. Trước đây, bà con làm theo phong trào, chưa coi trọng chất lượng thì nay đã chuyển từ phong trào thành nhu cầu thiết yếu phải xây dựng các tuyến đường rộng hơn và chất lượng hơn.

TRANG NINH