Thứ năm,  23/01/2020

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2018

LSO-Sáng 21/1/2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác năm

Năm 2018, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã bám sát kế hoạch và triển khai hiệu quả nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng thu ngân sách nhà nước là 5.406,631 tỷ đồng, đạt 85,87% dự toán giao; tổng chi ngân sách nhà nước là 10.908,3 tỷ đồng. Công tác kế toán, thanh toán, chuyển nguồn năm 2017 sang 2018 đúng thời gian quy định; chứng từ giao dịch được tổ chức kiểm soát, hạch toán đầy đủ, kịp thời…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2019, Kho bạc Nhà nước tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, thu, chi ngân sách nhà nước; cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với các ngành, các huyện, thành phố trong việc quản lý thu, chi ngân sách …

Nhân dịp này, 12 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 4 tập thể, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ tài chính vì có thành tích xuất sắc trong công tác kho bạc.

KIM HUYÊN