Ảnh minh họa. 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đạt 2.105 tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so với năm 2017.

Theo con số vừa được ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC cho biết ngày 21/1, mức doanh thu trên hoàn thành 103,2% kế hoạch năm.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 202,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,8% so với năm ngoái, hoàn thành 106,7% kế hoạch năm.

Cụ thể hơn, theo ông An, năm 2018, hoạt động kinh doanh tại hải ngoại của BIC năm 2018 đạt được những con số rất khả quan. Cụ thể, Công ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt (LVI) đạt 13,3 triệu USD doanh thu phí bảo hiểm, hoàn thành 103,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ở mức 550.300 USD, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm.

Tại thị trường Campuchia, phía BIC chưa tiết lộ số thu nhưng cho biết, Công ty bảo hiểm Cambodia – Việt Nam (CVI) đã vươn từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 4 về thị phần.

Với năm 2019, mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ là 2.202 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 223 tỷ đồng./.