Thứ bảy, 25/05/2019
Hải quan Lạng Sơn

Triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Chiều 21/1/2019, Cục Hải quan Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các chi cục trực thuộc thực hiện các giải pháp để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện giám sát quản lý chặt chẽ các kho, bãi, điểm tập kết hàng hóa tại cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng tại các cửa khẩu quản lý, giám sát chặt chẽ phương tiện, người xuất nhập cảnh. Ngoài ra, Cục Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, quản lý rủi ro, qua đó góp phần nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế.

Tuy nhiên, năm 2018, kim ngạch nhóm mặt hàng có thuế nhập khẩu giảm mạnh do ảnh hưởng bởi một số chính sách điều tiết vĩ mô như: lộ trình cắt giảm thuế quan theo Hiệp định thương mại ASEAN – Trung Quốc và việc áp dụng quy định về kiểm soát chặt chất lượng nhập khẩu của một số mặt hàng như: phương tiện vận tải, thép, phân bón, mỳ chính… Vì vậy, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu nộp ngân sách năm 2018 gặp khó khăn. Cụ thể, năm 2018, tổng số thu toàn Cục Hải quan Lạng Sơn đạt 2.803 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với năm 2017 (chỉ đạt 68,37% chỉ tiêu giao).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao trong năm 2019, nhất là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Trong đó tiếp tục rà soát và bổ sung nguồn thu mới; thu hút thêm nhiều doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn và không để phát sinh nợ đọng thuế… Đồng thời tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan; triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức…

TRÍ DŨNG