Thứ hai,  19/08/2019

Liên minh hợp tác xã tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Sáng 22/1/2019, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, toàn tỉnh thành lập mới 35 tổ hợp tác, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh lên 1.810 tổ, với 19.510 thành viên tham gia; thành lập mới  54 HTX, vượt 8% kế hoạch, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 220 HTX, với 3.469 thành viên tham gia, tổng số vốn điều lệ 274 tỷ đồng, doanh thu bình quân khoảng 900 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân người lao động khoảng 45 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 liên hiệp HTX với 13 HTX thành viên.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu
tham quan sản phẩm của các HTX được trưng bày bên lề hội nghị

Mục tiêu cụ thể năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 35 tổ hợp tác, 20 HTX trở lên; tiếp tục phối hợp tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo: Để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đổi mới hoạt động tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn, củng cố hoạt động cho các HTX. Đối với các HTX, cần chủ động nghiên cứu học tập để lập hoạch sản xuất cụ thể; nâng cao năng lực điều hành, phát huy sức mạnh tập thể; huy động nguồn lực để mở rộng sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

TÂN AN